Nya ansikten på FVB i Maj 2020

Vi har fått sex nya medarbetare sedan förra numret av FVB-Nytt.

Linnea Cedergren

Linnea Cedergren är anställd på distributionsgruppen i Stockholm. Hon kommer att jobba med projektering av distributionsledningar för fjärrvärme och fjärrkyla. Linnea har gått högskoleingenjörsutbildningen Energi och Miljö med inriktning Bioenergiteknik på Linnéuniversitetet. Hon kommer närmast från Ellevio, där hon har arbetat som anslutningsingenjör.

Eric Johansson

Eric Johansson är civilingenjör i energisystem och kommer närmast från Stockholm Exergi där han arbetat som systemoptimerare inom fjärrvärme och fjärrkyla. Han är anställd på produktionsgruppen i Västerås och kommer att jobba med utredningar och projektledning.

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson har anställts till FVBs kontor i Linköping för att jobba med energifrågor kopplat till fastigheter. Han kommer närmast från HSB Östergötland och har lång erfarenhet av bland annat energikartläggningar och teknisk förvaltning av fastigheter.

Albin Larsson

Albin Larsson har en bakgrund som civilingenjör inom energiteknik och kommer närmast från Ecoclime Group i Umeå där han arbetat som projektledare/energiingenjör inom ventilationssystem och återvinningslösningar. Albin hittar du på FVBs kontor i Hudiksvall eller Sundsvall.

Ylva Fallqvist

Ylva Fallqvist har anställts till fastighetsgruppen på Stockholmskontoret där hon kommer att jobba med tjänster inom energieffektivisering. Ylva är civilingenjör inom maskin/energi och har tidigare arbetat på KMW och senast med bergvärmeprojekt på Lafor Energientreprenader.

Magnus Johansson

Efter en sejour hos FVBs beställare Göteborg Energi AB har Magnus bestämt sig för att återvända till FVB och FVBs Göteborgskontor. Magnus kommer att, som tidigare, jobba med ledningsprojektering, men ska även förstärka FVBs resurser på produktions- och automationssidan i regionen. Vi hälsar Magnus välkommen tillbaka!


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024