Ny pump optimerar fjärrkylan i Stockholm

– För att kunna få plats med rören till de nya pumparna på Stockholm Exergis fjärrkylaanläggning i Ropsten var vi bokstavligt tvungna att tänka utanför boxen och göra en okonventionell rördragning. Det blev en lyckad lösning i en kompakt byggnad med trångt om utrymme, säger Rikard Säll på FVB.

Inte långt från Värtahamnen i Stockholm ligger en fjärrkylaanläggning som byggdes redan 1995. Sedan dess har lasterna ökat med flera hundra procent, men utrymmet i anläggningen är densamma. Anläggningen använder frikyla från sjövattnet och om vattnet är upp till 5 grader går det att använda direkt i fjärrkylasystemet, men om vattnet är varmare behöver man använda värmepumpar för att sänka temperaturen. Den installerade kyleffekten är 100 MW och för att få ut så mycket kyla under sommartid krävs stora pumpar.

– Genom pumparna flödar vatten med en kapacitet som kan jämföras med att skicka en stor personbil 100 meter upp luften varje sekund, så det är väldigt stora krafter, säger Erik Skoglund, som är projektledare på Stockholm Exergi.

– Systemet fungerar optimalt sommartid, under vintertid används endast cirka 15 procent av sommarens topplast. Det låga flödet ger en ogynnsam driftpunkt för pumparna och det har också lett till vibrationer. Vi beslöt därför att komplettera med ”låglastpumpar” för att optimera systemet, men insåg samtidigt att det inte skulle bli alldeles enkelt att få plats med i anläggningen, säger Erik Skoglund vidare.

Stockholm Exergi anlitade därför FVB för att komma med en lösning på hur den mindre pumpen och tillhörande rör skulle få plats i det trånga utrymmet. Detta är något som Rikard Säll har ägnat mycket tid åt att fundera på.

Frikylan från Ropsten är med och försörjer hela cityområdet som också inkluderar Södermalm och Globenområdet med omnejd. Totalt omkring 500 fastigheter eller cirka 6 miljoner kvadratmeter som köper komfortkyla med hög verkningsgrad. Illustration från Stockholm Exergi

– Jag gillar problemlösning och här var vi verkligen tvungna att hitta flera okonventionella lösningar för att slippa skrymmande rördragningar i byggnaden. Till exempel hänger numera en del av rören inuti byggnaden i fjädrar för att avbalansera, säger Rikard Säll och fortsätter:

– Rören är rejäla, vilket innebär tunga vikter när de fylls med vatten. Vi har därför fått gjort ingående åtgärder för att bevara hållfastheten i betongkassunen med hjälp av stålsmide och tvärgående balkar. Allt för att det inte ska riskera att bli några sprickor i anläggningen.

Till årsskiftet ska allt vara klart och fjärrkylasystemet är därmed optimerat för såväl vinter- som sommardrift.

Erik Skoglund är väldigt nöjd med hur lösningen blev till slut och med FVBs arbete.

– Det är inte så många konsulter som är riktigt duktiga på fjärrkyla. De som är det finns numera på FVB, avslutar Erik Skoglund.

Ytterligare information:
Rikard Säll, 08-5947 61 85


Liknande artiklar

Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde
FVB växer i Storbritannien
God Jul & Gott Nytt År!