FVB projekterar fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken

Gävle Energi, Sandviken Energi, FVB

FVB har vunnit konkurrensutsättningen för projektering och projekteringsledning i samverkansprojektet mellan Gävle Energi och Sandviken Energi. Två av tre delsträckor har tilldelats FVB och nu börjar resan mot en sammankoppling av Gävles och Sandvikens fjärrvärmenät. Den 23 km långa ledningssträckan berör allt ifrån stadsmiljö och skogsmark till korsningar av järnväg och Trafikverkets vägar.

Projektet medför en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 46 000 ton per år genom utfasning av fossila bränslen.

FVB tackar Gävle Energi och deras samverkanspartner Sandviken Energi för förtroendet och ser fram emot ett givande samarbete.


Liknande artiklar

FVB BCF 2022_sv
God Jul & Gott Nytt År!
Rätt temperatur för 300-årig kyrka
Vi söker fler medarbetare!
Vi söker fler medarbetare