FVB projekterar fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken

Gävle Energi, Sandviken Energi, FVB

FVB har vunnit konkurrensutsättningen för projektering och projekteringsledning i samverkansprojektet mellan Gävle Energi och Sandviken Energi. Två av tre delsträckor har tilldelats FVB och nu börjar resan mot en sammankoppling av Gävles och Sandvikens fjärrvärmenät. Den 23 km långa ledningssträckan berör allt ifrån stadsmiljö och skogsmark till korsningar av järnväg och Trafikverkets vägar.

Projektet medför en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 46 000 ton per år genom utfasning av fossila bränslen.

FVB tackar Gävle Energi och deras samverkanspartner Sandviken Energi för förtroendet och ser fram emot ett givande samarbete.


Liknande artiklar

Stora mängder kyla krävs till ny industri
FVB Sverige AB 2023 foto
Vi söker fler medarbetare
Stor miljönytta i ny vattenpark