Pannoperatörsutbildning och nu möjlighet till certifierande prov

FVB och Teknikutbildarna erbjuder utbildning för pannoperatörer och förberedelser inför personcertifiering av pannoperatör.

FVB har webbutbildning, öppna utbildningstillfällen och möjlighet till företagsförlagd utbildning.

I vårt samarbete med Teknikutbildarna kan vi nu också via RISE, som är ackrediterade för personcertifiering av pannoperatörer, erbjuda genomförande av certifieringsprov för pannoperatörer enligt AFS 2017:3.

Om certifieringsprovet:

  • Provet är uppbyggt av flervalsfrågor där endast ett alternativ är korrekt
  • Gränsen för godkänt resultat på provet är 70 procent. Provet är uppbyggt i flera delar, på varje del krävs minst 50 procent för godkänt
  • Maximal provtid är 2 timmar
  • Resultat meddelas via e-post inom en vecka efter certifieringsprovet.

När du har fått godkänt resultat på provet kan du ansöka om certifiering hos certifieringsorganet RISE. Ansökan kostar 3000 kr exkl. moms. Varje efterföljande år tillkommer 3000 kr exkl. moms för upprätthållande av certifiering.

Ansökan om certifiering måste inkomma till RISE inom 6 månader från tentamenstillfället.

Ytterligare information: Stefan Svedlund, 021-81 80 40
Klicka här för att läsa mer om vår förberedande utbildning till Certifierad Pannoperatör


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024