VD har ordet nr 47

FVB firar 50 år detta märkliga år, som i hög grad präglas av rådande pandemi. Vi reflekterar över den mycket spännande resa FVB gjort under fem decennier och över hur fjärrvärmen och fjärrkylan utvecklats i Sverige under denna tid.

Det är omöjligt att reflektera över omvärld och nuläge utan att beröra den numera utdragna pandemin. Alla företag har påverkats i mindre eller högre grad av detta och de flesta har nu ställt om till ett mer distanserat och digitalt arbetssätt. För FVB fick pandemin bland annat stor påverkan på vårt 50-årsfirande. Istället för en konferensresa utomlands, fick jubileumsfirandet styras om till ett annorlunda och digitalt event på hemmaplan. Inget slår att få träffa alla härliga medarbetare (eller våra kunder förstås) ansikte mot ansikte på ett fysiskt event. Men FVBs digitala jubileumsevent blev i alla fall så bra det nu kunde bli med hänsyn till rådande omständigheter – involverade några kunder, äldre tongivande FVB-are deltog via videoklipp och FVBs medarbetare chattade. En god teknisk planering och en energisk moderator, var ytterligare ingredienser som gjorde dagen intressant och minnesvärd.

När man betraktar FVBs spännande och framgångsrika resa över 50 år, måste jag först och främst lyfta fram den kompetenta och engagerade personalen, som år efter år har levererat hållbara energilösningar till våra kunder. Jag vill också lyfta fram mina två företrädare på VD-posten.
Birger Abrahamsson som grundade vårt företag, som var mycket tekniskt kompetent och en entreprenör ut i fingerspetsarna. Han lyckades snabbt få den lilla firman att bli en aktör att räkna med i branschen.
Björn Andersson som var FVBs VD i 18 år, var med om att ta många avgörande strategiska beslut, som lett till långvariga framgångar för företaget. Björns jordnära ledarskap och humanistiska grundsyn, hjälpte till att forma den fina kultur och familjära känsla, som företaget fortfarande präglas av, trots att företaget växt en hel del över tid.

Flera FVB-are har under våra 50 år i branschen, gjort speciella avtryck och påverkat företagets utveckling. Pionjärskapet i samband med FVBs etablering i Kanada är speciellt. Anders Rydåkers insatser runt fjärrkylan och implementeringen av denna ”produkt” i Sverige är också en framgångssaga. Fjärrkyla är idag väl etablerat i Sverige och flera energibolag står på tur att bygga fjärrkyla. I detta FVB-Nytt kan vi också läsa om hur man idag optimerar sitt fjärrkylasystem, som i Stockholm, där systemet är mycket väl utbyggt, men där behov av vidareutveckling och optimering av systemet kräver smarta lösningar. Halmstad Energi & Miljö har också tagit hjälp av FVB för att se över sin fjärrkylaaffär. Detta är ett viktigt arbete. Flera energibolag som haft fjärrkyla i sin ”energimix” ett antal år, har sannolikt behov av att se över sin fjärrkylaaffär, för att säkerställa att kapaciteten, effektiviteten och lönsamheten är på rätt nivå.

En annan tidigare FVB-are som verkligen gjort avtryck både på FVB och i branschen är Sven Werner. I detta FVB-Nytt kan vi läsa om hans reflektioner kring fjärrvärmens utveckling under 50 år i Sverige och dessutom med en framåtblick med europeisk färdriktning. Det är mycket tänkvärda reflektioner vi får ta del av. Man kan konstatera att FVB följt med på den resa som Sven beskriver, men också att vi medverkat och ibland till och med lett utvecklingen inom vissa områden. Det är intressant att konstatera, att svensk fjärrvärme varit en framgångssaga, men paradoxalt nog har teknikutvecklingen under lång tid stått tillbaka. Kanske är det logiskt? Stora infrastruktursystem som är byggda under vissa tekniska förutsättningar (och därmed för vissa temperaturnivåer), låter sig kanske inte förnyas hur enkelt som helst. Att förutsättningarna och kraven för nya fjärrvärmesystem ute i Europa är annorlunda och kräver rejäl teknikutveckling, är nog odiskutabelt. Vi som ska utveckla fjärrvärmen vidare i Sverige och internationellt, får vördsamt ta till oss av Svens kloka tankar och idéer.

FVB har genomfört ett lyckat uppdrag för Umeå Energi där en äldre produktions-anläggning kartlagts digitalt med hjälp av 3D-skanning. Här kan man i alla fall tala om teknikutveckling. Det ska bli intressant att följa utvecklingen inom detta område. Många anläggningsägare torde likt framsynta Umeå Energi, ha behov av att dokumentera, kontrollberäkna och modifiera gamla anläggningar, för att bland annat öka säkerheten. FVB är redo att hjälpa till!

Man kan tro att fjärrvärmen som sedan länge har en dominerande roll på värme-marknaden i Sverige, inte upplever någon särskilt expansiv tillvaro. Då är det kul att läsa om projektet för E.ON i Barkarby-staden. En helt ny stadsdel ska byggas upp och de flesta byggnaderna ska förses med fjärrvärme. En minst sagt utmanande omläggning av en transiteringsledning ska ske inom projektet. Stockholm med omnejd växer så det knakar och detta leder även till rejäla utbyggnader av fjärrvärmen.

Även om nya tekniska lösningar kanske inte är överrepresenterade inom fjärrvärme-området, kan man inte klaga på branschens ständiga ambition att förfina våra befintliga lösningar. I ett FoU-projekt finansierat av Energiforsk, ska FVB och Rise utreda vad som är optimalt avseende flödeshastigheter i servisledningar. Gamla sanningar utmanas. Detta är verkligen att slipa på detaljerna.

Nu närmar det sig jul. En sorts jul vi aldrig har upplevt tidigare. Vi måste resa mindre och träffa färre, hålla avstånd och hålla ut! Vi på FVB vill passa på att önska alla våra kunder en God Jul och ett friskt Gott Nytt År.

/Leif Breitholtz, VD


Liknande artiklar

Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024
Hallå Anna Larsson