Kategori: FVB-Nytt nr 42

Teknikcontainer tryckreducering

Teknikcontainer begränsar trycket i Motala

Ett för högt tryck i delar av Motalas fjärrvärmenät medförde driftproblem för Vattenfall. För att åtgärda problemet behövdes en tryckreducerande utrustning installeras inne på huvudproduktionsanläggningen ...

Engelsman anställd i UK

FVB District Energy UK Ltd har anställt Peter Russett till vårt kommande kontor i London. Peter kommer att börja sin anställning under juli månad och ...

Michel Norup byggledare FVB

Inblick i en byggledares vardag

Våra byggledare jobbar hårt för att projekten ska flyta på, att tidsplaner hålls och att kunden i slutändan blir nöjd. FVB har ett fem- tontal ...

Implementering av nytt 3DCad-verktyg

FVB befinner sig just nu i en övergång till ett nytt 3DCad-verktyg, AutoCAD Plant 3D. Programmet ska göra vårt arbete med framförallt anläggningskonstruktion mer effektivt vilket ...

Förnyat avtal Sandviken Energi

FVB har fått fortsatt förtroende som projektledare och projektörer gällande reinvesteringar och byggnationer av distributionsledningar hos Sandviken Energi efter förnyad konkurrensutsättning.

VD har ordet nr 42

Avancerade och komplexa energiprojekt i Stockholm, stärker bland annat regionens fjärrvärmeverksamhet. Stora satsningar genomförs just nu och de präglas av kretsloppstänkande och miljöfokus. EONs kretsloppsprojekt i ...

Nya ansikten på FVB

6 nya medarbetare har vi fått sedan förra numret av FVB-Nytt. Rickard Skogsdal Rickard är nyanställd på Örebrokontoret. Han kommer att jobba med uppdrag inom Produktion, Process ...