Engelsman anställd i UK

FVB District Energy UK Ltd har anställt Peter Russett till vårt kommande kontor i London. Peter kommer att börja sin anställning under juli månad och han kommer närmast från ENGiE´s Londonkontor där han är ”Head of Design” inom deras Energidivision och han har även bakgrund från småskalig kraftvärme. Peter kommer att vara FVBs kontorsansvarige i London samt arbeta med energirelaterade projekt i UK.


Liknande artiklar

FVB Sverige AB foto
Vi söker fler medarbetare
Fjärrvärmeledning flyttas från akvedukt
FVB följer upp Europas största hetvattenlager