Nya ansikten på FVB i Juni 2018

6 nya medarbetare har vi fått sedan förra numret av FVB-Nytt.

Rickard Skogsdal

Rickard är nyanställd på Örebrokontoret. Han kommer att jobba med uppdrag inom Produktion, Process och Industri. Rickard kommer närmast från en tjänst som projektledare och energisamordnare på Zinkgruvan Mining, och har tidigare jobbat bl.a. som processingenjör med rökgaskondenseringsanläggningar och vattenrening på Radscan Intervex.

Victor Allard

Victor Allard är 30 år och började på Industriavdelningen i Västerås den 15 april. Han är civilingenjör med inriktning Energi-Miljö-Management från Linköpings universitet. Victor kommer närmast från Stora Enso Fors AB där han jobbat som energiingenjör och sedan ett år tillbaka som energisamordnare.

Stefan Svedlund

Stefan Svedlund har anställts som energiingenjör på Industriavdelningen i Västerås med start den 4 maj. Stefan är 53 år och kommer närmast från Värmevärden där han arbetat som utvecklingsingenjör. Han har lång erfarenhet och kompetens från optimering av energiprocesser. Stefan har också arbetat med energieffektivisering för minskad användning av primärvärme och el vid produktionsanläggningar.

Daban Balbas

Daban började 1 januari på vårt kontor i Göteborg och kommer närmast från Inter Terminals Sweden AB som finns i oljehamnen i Göteborg. Där har han ansvarat för energiförsörjningen till bl a Tankfarmerna m.m. På FVB kommer Daban att jobba med projektering av distributionsledningar för fjärrvärme och fjärrkyla.

Mats Lysö

Mats kommer närmast från Mölndal Energi där han var Affärsområdeschef fjärrvärmenät. Han har tidigare varit konsult på Flygfältsbyrån i GBG och även på 80-talet varit anställd på Göteborg Energi. Mats har en mycket gedigen bakgrund inom energiområdet och blir ett bra komplement till oss här på Göteborgskontoret.

Malin Nordstedt

Malin är civilingenjör inom energiteknik och kommer närmast från utvecklingsavdelningen på Bosch Thermoteknik i Tranås. Malin sitter sedan början av maj på Linköpingskontoret där hon främst kommer jobba med uppdrag inom distribution för fjärrvärme och fjärrkyla.

 


Liknande artiklar

Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde
FVB växer i Storbritannien
God Jul & Gott Nytt År!