Förnyat avtal Sandviken Energi

FVB har fått fortsatt förtroende som projektledare och projektörer gällande reinvesteringar och byggnationer av distributionsledningar hos Sandviken Energi efter förnyad konkurrensutsättning.


Liknande artiklar

Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024
Hallå Anna Larsson