Teknikcontainer begränsar trycket i Motala

Teknikcontainer tryckreducering

Ett för högt tryck i delar av Motalas fjärrvärmenät medförde driftproblem för Vattenfall. För att åtgärda problemet behövdes en tryckreducerande utrustning installeras inne på huvudproduktionsanläggningen i Bergsätter i Motala. Utrustningen är driftsatt sedan hösten 2017 och fyller sin funktion.

 Henrik Lindholm, projektledare på FVB, fick i uppdrag att utforma och se till att en tryckreducerande utrustning installerades i Motala. Utredningsprojektet startade under 2016 när Vattenfall först hade identifierat problemet i nätet och FVB blev anlitade för att driva projektet.

— Bakgrunden till problemet är att Vattenfall identifierat för höga returtemperaturer och problem att få ut spets- och reservlast i nätet. Orsaken var höga tryck i en del av fjärrvärmenätet, säger Henrik Lindholm.

Han fortsätter att förklara hur processen gått till och berättar att det började med ett utredningsuppdrag. Vi undersökte hur trycket kunde sänkas på bästa sätt och var i systemet det kunde göras. När utredningen var färdig så gick projektet över i ett utförandeprojekt där Henrik tillsammans med sina kollegor konstruerade en teknisk lösning.

Platsbrist ledde till installation ovan mark

Henrik Lindholm berättar att de till en början försökte få plats med installationen i den befintliga kammaren. Något som dock blev problematiskt då utrymmet helt enkelt inte räckte till. Istället blev lösningen en teknikcontainer ovan mark intill den befintliga kammaren vilket också gav fördelar ur ett arbetsmiljöperspektiv.

— När vi insåg att installationen inte skulle få plats i den befintliga kammaren tog vi beslutet att bygga nya ledningar och utföra installationen i en container. Containern förbyggdes i en verkstad för att sedan ställas på plats. Där kunde vi dra fram markledningar från fjärrvärmenätet och installera

Lösningen rent tekniskt fungerar så att en tryckreduceringsventil är placerad på en ny ledning som är anborrad mot de befintliga ledningarna. I den befintliga kammaren är en sektioneringsventil placerad som ska stängas så att hela flödet går över den nya ledningen med tryckreduceringsventilen. Installationen är driftsatt sen hösten 2017 och fyller sin funktion väl.

— Hela projektet har flutit på bra och gått enligt tidsplan. Det var lite utmaningar som vi brottades med i och med platsbristen, men slutresultatet är vi väldigt nöjda med, avslutar Henrik Lindholm.


Ytterligare information:
Henrik Lindholm 013-25 09 41


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024