Vad gör en byggledare?

Michel Norup byggledare FVB

Våra byggledare jobbar hårt för att projekten ska flyta på, att tidsplaner hålls och att kunden i slutändan blir nöjd. FVB har ett femtontal byggledare utspridda på kontoren runt om i landet och det är hög efterfrågan på deras tjänster. FVB-Nytt har pratat med en av byggledarna och bett honom att berätta lite mer om hur vardagen som byggledare hos FVB kan se ut.

 Hej Michel Norup! Du har din bas på FVB:s kontor i Gävle och arbetar både som byggledare och projektledare, kan du berätta lite om din roll som byggledare, vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

— Som byggledare är jag beställarens förlängda arm på byggplatserna. Det byggs mycket fjärrvärme, och då är det jag som byggledare som håller kontakten med entreprenörerna och samordnar projekten. Arbetet kan såklart se lite olika ut beroende på olika kunders specifika behov, men överlag arbetar vi på samma sätt som arbetsledare på vilken arbetsplats som helst, vi ansvarar för en övergripande tillsyn av projekten, sätter tidsplaner och ser till att allt går som det ska.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för en byggledare?

— Vi är ute på byggplatserna varje dag och det är vår huvudsakliga uppgift. Som byggledare är det viktigt att vara en kreativ problemlösare med förståelse för både möjliga tekniska lösningar och bakomliggande regler, för trots att det alltid finns detaljerade ritningar och planer så dyker det ofta upp oförutsedda scenarion som man inte kunnat räkna med på förhand. Då är det vår uppgift som byggledare att lösa detta på plats. Ett exempel är när det grävs för fjärrvärme, då kan vi stöta på bergspartier man inte räknat med och då gäller det att tänka om!

Det är speciellt problemlösningen i rollen som byggledare som Michel lyfter fram som det han gillar bäst. Att ingen dag är den andra lik är något som han bara ser som positivt och en viktig faktor för att utvecklas.

— Jag vet inte vilka problem eller utmaningar jag kommer att ställas inför, det är precis det som jag tycker är Mitt fokus ligger på att ta rätt beslut. Kunden vill ha fjärrvärme från A till B och jag som byggledare ser till att ordna detta. På vägen är det många sekundbeslut samt utmaningar, och det gillar jag, säger Michel Norup.

Michel nämner också att han som byggledare utöver de rent tekniska konstruktionerna har ett stort miljöansvar under ett byggprojekt.

— Miljön är en stor fråga som jag som byggledare jobbar mycket med vid varje projekt. I takt med att medvetenheten har ökat har även reglerna kring miljön blivit skarpare, säger Michel Norup.

— Många gånger handlar det om gamla, förorenade fyllningsmassor som är skadliga för miljön, då får vi inte använda det igen. Eftersom jag till stor del jobbar i Gästrikland som har ett förflutet med gamla stålverk så består många gånger fyllningsmassor av mycket stålrester, som vi nu gräver upp vid våra byggen av fjärrvärmenät. När förorenade massor grävs upp så har man kontakt med miljökontoret som gör analyser på massorna innan det körs till speciella avfallsstationer, förklarar Michel

Vad är det för skillnad på en projektledare och en byggledare?

— Största utmaningen för mig som tidigare arbetat som projektledare är att följa upp det Som projektledare har jag en byggledare som sköter just det arbetet. Som byggledare gäller det att alltid hålla sig ajour med bygget och förstå vad som händer, det är en utmaning.

— Många kunder har olika krav på tekniska lösningar, till exempel anslutningar, och då gäller det att kunna uppfylla dessa och leverera en komplett lösning som blir bra, fortsätter Michel.

Vilken utbildning och bakgrund krävs för att bli byggledare?

— De flesta har någon form av teknisk ingenjörsutbildning. Många har tidigare jobbat med projektering och andra har en bakgrund inom byggbranschen. Det gäller att kunna lite om allt, ha förståelse för hela byggprocessen, men också för de regler och normer som måste följas vid byggnation av fjärrvärme, det är viktigt, avslutar Michel.

Vad förväntar sig beställaren av en byggledare?

Vi har pratat med Johan Renlund som är driftansvarig på Vattenfall och just nu beställare av en helhetslösning från FVB som inkluderar projektering, projektledning och byggledning i projektet “Stadsdel Vega”. Han lyfter utifrån sitt perspektiv som beställare fram närvaro och struktur som två viktiga egenskaper hos en byggledare.

— En byggledare ska alltid finnas på plats för att kunna fånga upp eventuella problem, det tycker jag är I övrigt vill jag kunna känna att byggledaren ger mig avlastning, att han kan vara min förlängda arm på byggmöten och ute på arbetsplatserna. Det är byggledaren som entreprenörerna ska vända sig till i första hand, förklarar Johan Renlund, och då tycker jag att praktisk erfarenhet hos byggledaren är av stor vikt, att ha förståelse för det projekt som ska byggledas och allt vad det innebär, avslutar Johan Renlund.


Ytterligare information: Michel Norup, 026-14 15 30

Här kan du läsa mer om att jobba hos oss och se alla våra lediga tjänster just nu.


Liknande artiklar

Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde
FVB växer i Storbritannien