Implementering av nytt 3DCad-verktyg

FVB befinner sig just nu i en övergång till ett nytt 3DCad-verktyg, AutoCAD Plant 3D.

Programmet ska göra vårt arbete med framförallt anläggningskonstruktion mer effektivt vilket resulterar i en positiv effekt för våra kunder.

Programmet är en AutoCAD-baserad produkt där vi kommer att ha möjligheten att upprätta både ett P&ID (flödesschema) och en 3D-modell som har intelligens och länkar mellan sig och de olika modulerna. Attribut som beskriver t.ex. material och storlek nyttjas från flödesschemat för att skapa rörledningar i 3D-modellen. Vi kommer att titta närmare på alla de olika modulerna och möjligheter som programmet för med sig. Initialt fokuserar vi på rörprojektering i 3D-miljön och sekundärstålsmodellering.

En starkt bidragande orsak till varför vi väljer att förnya oss är isometrigenereringen, samt den smidiga överföringsmöjligheten till beräkningsprogrammet ROHR2, där vi ser stora möjligheter att effektivisera vårt arbete. En isometriritning är en ritning som beskriver dragningen av en rörledning innehållande tekniska anvisningar, dimensionering, kaplängder, svetsar osv, helt enkelt den information som en installatör behöver för att kunna bygga ett rörsystem.

I början av maj kommer rörprojektörerna i Västerås att genomföra en tvådagars utbildning i AutoCAD Plant 3D men vi har redan hunnit med att utbilda två personer som kommer att fungera som administratörer och ansvariga för programmet.


Liknande artiklar

Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024
Hallå Anna Larsson