Hållfasthetsberäkningar i ROHR2

Installation av fjärrvärmerör

Markförlagda fjärrvärmerör måste installationsbesiktas för att uppfylla så väl lagkrav som normer.

Hållfasthetsberäkningar i ROHR2

FVB kontrollerar era fjärrvärmeledningar enligt gällande normer.
– För att hjälpa våra kunder med att klara kraven använder vi ROHR2, som är ett av få program som kan hantera beräkningar enligt gällande normer för trycksatta anordningar. ROHR2 är ett av de mest moderna och kraftfulla programmen som finns på marknaden, det känns riktigt bra att kunna erbjuda våra kunder detta, säger Inge Eklund på FVB.

Fördelarna är många, inte minst genom att det kan kontrollera hållfastheten i ett helt rörsystem och inte enbart generellt vilket är vanligt bland andra program.

Vi erbjuder hållfasthetsberäkningar och konstruktion av samtliga rörsystem för värme och kyla:
Markförlagda rör enligt norm SS-EN13941.
Övriga rörsystem enligt norm SS-EN13480.

Arbetsmiljöverket tar fram krav för tillverkning och besiktning av tryckbärande anordningar i Sverige och de kraven grundar sig på europeiska krav. Det krävs konstruktionskontroll, tillverkningskontroll och installationsbesiktning för fjärrvärmeledningar i lite större dimensioner enligt gällande föreskrifter (AFS 2005:2 och AFS 2005:3). Det är därför viktigt att distributionsledningar hållfasthetsberäknas, kontrolleras och installationsbesiktigas. SS-EN 13941 är den norm som hanterar just hållfasthetsberäkningar av markförlagda ledningar och som Svensk Fjärrvärme hänvisar till i sina läggningsanvisningar. En annan norm är SS-EN 13480 som gäller för inomhusförlagda rörledningar.

Ytterligare information: Inge Eklund, 021-81 80 67


Liknande artiklar

Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde
FVB växer i Storbritannien
God Jul & Gott Nytt År!