Kurs - krav vid byggnation och underhåll av fjärrvärmeledningar

FVB erbjuder en kurs avseende krav vid byggnation och underhåll av fjärrvärme-ledningar förlagda i och ovan mark.

Kursen innehåller processen från planering och samordning, via projektering och byggnation, till dokumentation av markförlagda fjärrvärmeledningar och/eller motsvarande process för underhåll.

En viktig del av kursen är att visa den ”röda tråden” för de olika riskanalyserna. Detta för att skapa förståelse varför man måste göra dessa analyser och att de är en central del i att skapa en bra arbetsmiljö för de som bygger, driftar och underhåller nätet.

Kursen omfattar bland annat:
• Gällande AFS, standarder och
branschpraxis (Energiföretagens tekniska bestämmelser och instruktioner)
• Ansvar för processernas olika roller
• Vad som ska göras, tex de olika riskbedömningarna, konstruktionen samt bilaga 6:1 (KKI) och 6.2 (TKI)

Kursmaterialet innehåller en presentation och ett flödesschema för byggnation och/eller underhåll, vilka redovisar processens moment och tillhörande paragrafer.

Är ni intresserade, hör av er till Kristin Åkerlund 026-14 16 20 eller Lotta Hansson 021-81 80 91.


Liknande artiklar

Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde
FVB växer i Storbritannien