FVB stärker sin kompetens inom fastighetsområdet

Fastighet

– Energieffektivisering i fastigheter är ett tillväxtområde för FVB. Det är en logisk utveckling från energiproduktion och energidistribution, där vi är starka. Vi vill även hjälpa våra kunder att använda energi på ett optimalt sätt, säger Per Skoglund, kontorschef på FVB i Stockholm.

Ytterligare kompetens

I februari anställdes Johan Söderberg och David Ekström på FVB i Stockholm. Båda kommer närmast från Hifab där de arbetat med energieffektiviseringsprojekt i fastigheter.

Stor marknad

I Stockholm finns ett stort behov av hjälp kring kartläggning, åtgärder och uppföljning rörande energi i fastigheterna. Framförallt är efterfrågan stor hos kommunala fastighetsbolag, liksom landsting, men även hos privata fastighetsägare med stora bestånd. Dessutom börjar allt fler bostadsrättsföreningar få upp intresset kring energifrågorna.

– Marknaden i Stockholm är stor kring dessa frågor. Arbetet kring energieffektivisering har pågått under några år, men väldigt mycket återstår att göra, menar Per Skoglund.

– Det är därför ett intressant tillväxtområde och det känns väldigt bra att vi nu har rekryterat god kompetens inom energieffektivisering. Målet är att bilda en grupp på några personer som kan arbeta med dessa frågor i såväl Stockholm som i Mälardalen. Dessutom har vi kompetens att tillgå från vårt kontor i Sundsvall, där de har arbetat med dessa frågor under många år, säger Per Skoglund.

Drivkraften för FVB att arbeta med fastighetsfrågor är att skapa lägre kostnader, bättre inomhusklimat och reducerad miljö- påverkan för sina kunder. I praktiken kan det handla om energieffektivisering, förvaltningstjänster som exempelvis energideklaration eller underhållsbesiktning, samt projekttjänster.

Avancerade beräkningar

FVB erbjuder avancerade system och bergvärmeberäkningar
– Vår styrka är metoder för snabba körningar mot flera års klimatdata, även vid komplexa system och stora lager med svåra geometrier. Snabbheten medger långtgående optimering av parametrar och driftstrategier och även kontroll, säger David Ekström på FVB.

En annan viktig fråga rörande värmepumpar gäller ekonomi kring spetseffekt, i synnerhet om anläggningen kombineras med fjärrvärme.

– Den som inte tänkt sig för upplever ibland att till och med en elpanna skulle varit bättre, men med listig driftstrategi går det i flera av våra nät att inte bara behålla utan till och med sänka snittpriset på fjärrvärmekomplementet. Det är samtidigt en förutsättning för högsta lönsamhet och alternativkostnad för den värme som bergvärmeanläggningen producerar. Med borrhålslager och tredjepartsanslutning mot fjärrkyla hoppas vi för beställares räkning så småningom kunna komma ännu längre, säger David Ekström.

Ytterligare information: David Ekström, 08-594 76 176


Liknande artiklar

Spill från järnsvamp ska värma Gällivare
Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde