FVB öppnar nytt kontor i Göteborg

Göteborgskontoret

Göteborg växer rejält och en stad motsvarande Halmstads storlek ska få plats inuti den befintliga staden genom förtätning.

Nytt kontor i centrala Göteborg

De stora investeringarna som görs har fått FVB att öppna ett nytt kontor i centrala Göteborg. Här arbetar redan 10 personer.

Tidigare har FVB:s kontor i Västsverige legat i Borås, medans ett par personer har arbetat på regelbunden basis från Göteborg. Nu blir istället fokus på Göteborgskontoret.

– Med de stora satsningar som görs i Göteborg känns det viktigt att vi också har ett större kontor här. Vi är redan 10 personer på kontoret i Göteborg och två i Borås, så styrkan i Västsverige har ökat markant. Det är flera personer som vill börja jobba hos oss, men vi ska växa med förstånd, säger Stefan Adiels, kontorschef för Göteborg och Borås.

Styrkan på kontoren i Västsverige är distribution, oavsett om det handlar om fjärrvärme, fjärrkyla eller gas. Det innefattar förstudier, utredningar, byggledning, projektering och beräkningar. Utöver det ingår några i personalen i FVB:s analysgrupp, som bland annat arbetar med prismodeller och forskningsprojekt.

– Det sker mycket arbete kring fjärrvärme i Göteborg, både reinvesteringar och nyanslutningar. Vi jobbar just nu med såväl projekteringar till villor som en DN 700-ledning för att förstärka fjärrvärmenätet, så det är ett brett spann, berättar Stefan Adiels.

FVB är anlitade som experter i det Västsvenska paketet

Västsvenska Paketet är en omfattande trafiksatsning som pågår ända fram till 2028 för att anpassa infrastrukturen till den växande regionen och omfattar bland annat vägar, järnvägar och cykelbanor.

– Att bygga nya tunnlar och vägar innebär att fjärrvärmeledningar behöver läggas om och flyttas, ofta i centrala delar av staden, så det är en delikat uppgift att lösa, avslutar Stefan Adiels.

Ytterligare information: Stefan Adiels, 031-10 60 81


Liknande artiklar

Spill från järnsvamp ska värma Gällivare
Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde