Fjärrvärmeledning flyttas från akvedukt

FVB har fått ett spännande uppdrag med omläggning av fjärrvärmeledningen mellan Norrköping och Söderköping. Orsaken till omläggningen är att en ny förbifart ska byggas förbi Söderköping och den ska passera under Göta kanal i en ny akvedukt där fjärrvärmeledningen ligger idag.

Den omlagda fjärrvärmeledningen kommer att läggas bredvid det område som ska schaktas för akvedukten. Hela omläggningen behöver ske i sommar, eftersom hela Söderköping blir utan fjärrvärme vid inkopplingstillfället och den måste vara färdig innan man påbörjar bygget av akvedukten.


Liknande artiklar

FVB Sverige AB foto
Vi söker fler medarbetare
FVB följer upp Europas största hetvattenlager
Stora fördelar med VR vid projektering