VD har ordet

Ukrainakrig, elpriskaos och turbulens på diverse energimarknader. Skenande kostnader, höjda räntor och finansiell dramatik. Mitt i allt detta öppnar sig spännande möjligheter för oss i energibranschen. Samtidigt kraftsamlar FVB med ny vd vid rodret.

Efter flera år med pandemi och restriktioner, vem kunde då ana att vi skulle förflyttas in i dessa i oroliga och ovissa tider? Ingen vet riktigt vart vi är på väg. Men alla hoppas vi på att det ska bli slut på kriget i vår närhet och att saker och ting ska återgå till det normala. Samtidigt så har alla pågående kriser förmodligen fått oss att reflektera över många viktiga frågor och att vissa saker i vår vardag inte kan tas för givet. Det är lätt att bara fokusera på utmaningar och problem. Detta gäller inte minst allt som händer inom energi- och klimatområdet. Men faktum är att det finns mycket positivt och spännande att ta sikte på. Det pågår t.ex. en spännande industrialisering i Sverige och där elektrifiering står högt upp på dagordningen. En nyckelfråga i samband med utvecklingen av framtidens energisystem är hur man ska kunna lagra energi på ett effektivt och tillräckligt uthålligt sätt. Detta gäller såväl värme, kyla som el. Vätgas har dykt upp som en intressant energibärare och som en möjlig pusselbit när det gäller att utjämna obalanser mellan förbrukning och produktion av el.

I Europa sliter många länder med en viktig fråga, hur ska man bli kvitt sitt fossilberoende? På FVB märker vi ett ökat intresse från många håll, där man vill utveckla sina fjärrvärmesystem och i vissa fall bygga kraftvärmeanläggningar. All form av energieffektivisering och lagring av energi är också viktiga områden. Fjärrkyla är fortsatt intressant i vissa länder, där miljöfördelar och minskad elkonsumtion lockar. Givetvis diskuteras olika former av ny elproduktionskapacitet, som ska vara förnybar, eller åtminstone fossilfri. I jakten på fossilfria energisystem och att nå övergripande klimatmål, planeras för att öka användningen av biobränslen. Här har en lite motsägelsefull diskussion inom EU uppstått i arbetet med revideringen av det så kallade Förnybartdirektivet, där vissa menar att biobränslen från skogen inte ska betraktas som hållbara. De föreslagna restriktionerna mot skogsbränslen skulle få stora konsekvenser för Sverige. Här utgör biobränslen energibasen för många av våra fjärrvärmesystem, men dessa bränslen består ju till största del av avverkningsrester från skogsbruket. Avverkningsrester som om de ligger kvar i skogen skulle avge koldioxid och metan. Man hoppas att synen på biobränslen kan baseras på fakta och ett helhetsperspektiv.

FVB har fått möjlighet att delta i Mälarenergis spännande projekt där hetvatten ska lagras i ett jättelikt bergrum. FVB deltar även i ett forskningsprojekt som ska göra en teknisk uppföljning av lagret. Det blir intressant att följa utvecklingen kring detta framsynta projekt och utvärdera nyttan med lagret. Det kan redan nu konstateras att intresset för storskaliga termiska lager inom fjärrvärmebranschen ökar.

FVB var tidigt ute med att använda laser-skanning för dokumentering av anläggningar i 3D, vilket är ett mycket kraftfullt hjälpmedel vid ombyggnader och projektering av system i befintliga anläggningar. FVB tar nu tekniken till en ny nivå genom att använda VR-teknik (virtual reality) vid projektering. Att ge kunden möjlighet att kunna gå runt i modellen och titta på projekteringen med hjälp av VR, ger en otrolig och verklig upplevelse. Genom att läsa artikeln om denna teknik i FVB-Nytt, får man en föraning om vad det handlar om. För att förstå potentialen i detta fullt ut måste man testa tekniken på riktigt!

I detta FVB-Nytt framgår att FVB kommer att byta vd vid årsskiftet. Det känns tryggt att räcka över stafettpinnen till Per Skoglund, som har en gedigen erfarenhet att luta sig emot och som kommer att kunna leda FVB (och våra kunder) mot nya framgångar. Även om det känns lite vemodigt att lämna det fantastiska jobbet som vd för FVB, känns det som en perfekt tid att lämna över till nya krafter. Som någon före mig sa apropå att lämna sin vd-post: ”vänta inte tills du blir utburen”. Det har blivit drygt 17 år som vd för detta härliga medarbetarägda konsultföretag. Tillsammans med superduktiga och engagerade medarbetare har mycket gott uträttats på energiområdet. Detta i samarbete med alla våra framåtriktade kunder.

Jag vill passa på att tacka alla kunder som jag och FVB haft möjlighet att jobba för under alla dessa år. Då jag kommer att jobba kvar på FVB, fast i lite andra roller, kanske några av oss kommer att ses i nya konstellationer.

Efter att ha skrivit 34 ledare till FVB-Nytt under åren, inser jag nu att denna blir min sista. Att få kommentera såväl fantastiska FVB-projekt, som intressanta omvärldshändelser och trender inom energibranschen, har definitivt varit en berikande uppgift.

Nu är vintern här och det närmar sig jul. Den vanliga julstressen drunknar i röran av andra orosmoment, hur höga kommer elpriserna att bli denna vinter? Får vi någon elpriskompensation? Hur hög kan egentligen inflationen bli? Vart tar räntorna vägen? Ett är dock säkert, det blir jul i år också. Nu behöver vi alla avkoppling, lugn och julfrid. Vi på FVB vill passa på att önska alla våra kunder en God Jul och Gott Nytt år.

Leif Breitholtz,
vd FVB


Liknande artiklar

Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde
FVB växer i Storbritannien