VD har ordet nr 48

Nya handelsmönster driver fjärrvärme. Pandemin har accelererat e-handeln och den bedöms fortsätta öka även efter pandemin. Behov av stora lager kräver prisvärd, säker och klimatsmart uppvärmning.

Vaggeryd Energi ställs inför spännande och roliga utmaningar när ökad e-handel resulterar i rejält ökad efterfrågan på fjärrvärme. Detta kräver i sin tur utbyggnad av såväl fjärrvärmenät som produktionskapacitet. FVB är stolta och glada över att få hjälpa till med projekten. En möjlighet som utreds är att ta restvärme från närliggande industri. 

Möjligheten att kunna utnyttja restvärme i ett fjärrvärmenät på ett effektivt sätt, ökar om man har relativt låga systemtemperaturer. Det leder osökt in på hur viktigt det är att man arbetar aktivt för att sänka temperaturnivåerna i sitt fjärrvärmenät. FVB har arbetat länge med att samla in temperaturdata och temperaturstatistik över svenska fjärrvärmesystem. Metoder för att värdera nyttan med sänkta temperaturer har utvecklats. Uppföljning av de svenska fjärrvärmenäten visar att åtminstone returtemperaturerna, har krupit ner något över tid. FVB:s erfarenhet visar att det krävs både ett strukturerat och tålmodigt arbete för att nå resultat. Åtgärder man gör idag, får man nytta av under lång tid framåt. Många fjärrvärmenätsägare jobbar aktivt med dessa frågor. Men har verkligen allt gjorts för att nå den potentiellt möjliga temperaturnivån? Värdet per grad sänkt temperatur är ofta påfallande högt. Trenden är dessutom att det kommer att bli allt viktigare att kunna ta hand om restvärme av olika slag, som inte kan omsättas i så höga temperaturer. Behovet av att kunna lagra hetvatten i fjärrvärmesystemen ökar och även i det perspektivet är en utveckling mot lägre systemtemperaturer gynnsam. FVB bedömer att värdet av att sänka systemtemperaturerna kommer att öka i framtiden. När värdet av sänkta fjärrvärmetemperaturer beräknas, bör kanske även framtida värden av att kunna ta emot ”lågvärdiga” energiflöden till fjärrvärmenätet räknas in? Om ni kunder funderar över om det finns ytterligare möjligheter att sänka fjärrvärmetemperaturerna i ert nät och vad detta skulle kunna vara värt på kort och lång sikt, tveka inte att kontakta FVB:s experter på området. Vi kan hjälpa er framåt!

Tekniska verken i Linköping ska förhindra metanutsläpp genom att bygga en gastät gödselbrunn. En ytterligare positiv effekt blir att mer biogas kan tillvaratas än tidigare. FVB har varit med under hela resan i detta projekt. Det är väldigt utvecklande att jobba med denna typ av projekt och det krävs både ett brett och djupt processkunnande. Tekniska verkens biogassatsning är imponerande och en intressant del i den totala lösningen är produktomvandlingen av biogasen till flytande metan, LBG. Detta är ett perfekt bränsle för transportsektorn. Kan man förresten tänka sig ett mer klimatsmart bränsle än lokalt producerad biogas omvandlad till flytande form?

Biogas handlar det också om i Västervik Energi & Miljös projekt, där ett avloppsreningsverk ska byggas om för att klara skärpta miljökrav. Ombyggnaderna kommer att påverka biogasen och FVB har hjälpt till med förstudier kring hur biogasproduktionen ska kunna utvecklas på bästa sätt. Hållbarhet är i fokus i samtliga studerade scenarier.  

Det är många avloppsreningsverk som behöver uppgraderas i detta avlånga land och ett ytterligare exempel är Gonäs avloppsreningsverk i Ludvika. I detta spännande moderniseringsprojekt har FVB bland annat ansvarat för elkonstruktionerna och programmering samt idrifttagning av det nya styrsystemet.  

I detta FVB-Nytt kan vi också läsa om ett väldigt spännande projekt som handlar om långtidslagring av hetvatten. Det är inte det första projektet i sitt slag, men Mälarenergis ombyggda bergrum kommer att bli ett rekordstort hetvattenlager för fjärrvärme. Hela 13 GWh ska kunna lagras i de tre gigantiska bergrummen. Att under rätt förutsättningar kunna långtidslagra energi, ligger i tiden.

Något som också ligger i tiden är elektrifiering på bred front. Fjärrvärmesektorn har lyckats bli av med koldioxidutsläppen genom bränslekonverteringar och utnyttjande av restvärmekällor. Nu ska industrin och transportsektorn uppnå samma resultat genom snabb och kraftfull elektrifiering. En nyligen presenterad scenarioanalys från Energiföretagen Sverige visar att dagens elförbrukning på 140 TWh, mycket väl kan komma att mer än fördubblas till år 2045.

Detta får stora konsekvenser för det svenska elsystemet, både vad gäller produktion som distribution av el. Ny grön ståltillverkning och bränsleceller till fordon, kommer att kräva elbaserad vätgasproduktion. Med vätgaslager kan man ”lagra el” och styra konsumtionen efter utbudet av producerad el. En svensk vätgasstrategiplan ska presenteras i sommar. Det blir intressant att följa utvecklingen, samt att se vilka beröringsytor elektrifieringen får mot vår fjärrvärmebransch.

FVB firade ju 50 år förra året och i år ska vi fira igen. Vårt medarbetarägande fyller 30 år 2021. Detta bidrar till vad vi kallar ”hållbart företagande”. Medarbetarägande skapar positiva och enande drivkrafter. Det gör också att FVB kan värna om långsiktighet och oberoende, vilket känns väldigt värdefullt. 

Nu närmar det sig sommar. Covid-vaccinationerna har nu tagit rejäl fart och hoppet spirar. Vi hoppas snart kunna träffa er kunder igen och även umgås kollegor emellan. FVB vill passa på att önska alla våra kunder en varm och rimligt social sommar.

/Leif Breitholtz, VD


Liknande artiklar

Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde
FVB växer i Storbritannien