VD har ordet nr 46

Coronapandemin sätter oss på svåra prov, men leder oss samtidigt till nya insikter och lösningar.

Just nu kretsar väldigt mycket kring Covid-19 och rådande pandemi. Detta gäller både privat och i jobbet. Det berör dessutom hela världen. Ingen vet riktigt vart vi är på väg och det känns lite oroligt i flera avseenden. Många jobbar hemifrån. Det verkar fungera bra för många och en anledning till det är ju att vi idag har tillgång till bra digitala verktyg. Nackdelen är naturligtvis avsaknaden av fysiska möten och social samvaro.

Ska man se något positivt i rådande situation, så är det att vi nu tvingas lära oss jobba effektivt och med digitala hjälpmedel som stöd. Konsekvensen är att åtminstone ”onödiga” resor och möten inte blir av. Det sparar både pengar och miljö. Flera rapporter pekar också på att utsläppen har minskat och klimatet i vissa avseenden förbättrats, som en konsekvens av coronapandemin. Att vi människor kan påverka klimatet är med andra ord tydligt bevisat. Priset är dock högt, många dör av Covid-19 och de ekonomiska konsekvenserna är knappt kalkylerbara. Men förmodligen blir ingenting som förut efter att pandemin bedarrat. Vi har förhoppningsvis lärt oss mycket och kan ta med oss nya och bättre beteenden och arbetssätt än vi hade innan.

FVB firar i år 50-årsjubileum. Det känns lite konstigt och trist att ”fira” ett sådant jubileum i dessa tider. Men givetvis ska detta uppmärksammas så mycket det går och under hela 2020. Företag som likt FVB är stabila och växer kontinuerligt, främst organiskt, är viktiga för Sverige. Att FVB är medarbetarägt och att vi under resans gång lyckats med bedriften att exportera svensk energi- och miljökunskap till Östeuropa och Mellanöstern och dessutom startat verksamhet både i Nordamerika och Storbritannien, gör inte saken sämre.

Energibranschen som till många delar är samhällskritisk, verkar fungera relativt väl trots allt. Det är naturligtvis problematiskt att inte kunna träffa kunder och leverantörer på ett normalt sätt. En utmaning för många energibolag med elproduktion, är att de redan låga elpriserna blivit ännu lägre, som en konsekvens av pandemin och tillhörande ”nedstängning” av samhället. Dessa konsekvenser får man hoppas rätar upp sig över tid.

För FVB som levererar hållbara energilösningar tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt, är just hållbarhet ett väsentligt begrepp. Över tid har det blivit alltmer fokus på social hållbarhet. För FVB är grunden det vi kallar ”hållbart företagande”. Ett bevis för detta är att FVB under 50 år med solid ekonomi som bas, har skapat trygghet för våra medarbetare. Vi har också skapat trygga långsiktiga kundrelationer. Vissa kunder har vi samarbetat med under alla dessa 50 år! Utan våra kunder vore vi inget.

Ett exempel på ett sådant långvarigt och fruktsamt samarbete är det mellan FVB och SFAB. Som framgår av artikeln på sidorna 8-9 så har samarbetet under hela denna resa skett på strikt affärsmässiga grunder och under konkurrens. FVB och SFAB ”föddes” alltså samtidigt. Vid denna tid 1970, var fjärrvärme redan väl etablerat i många större svenska städer. Det fanns goda erfarenheter och väl etablerad kunskap. Detta gällde inte minst de som startade upp FVB. Nu började många medelstora svenska städer intressera sig för att etablera fjärrvärme och många förstudier och projekt startade. FVB fick en rivstart och på den vägen är det. Vi kommer senare under året att uppmärksamma fler långvariga och givande kundrelationer som FVB haft och har.

Fjärrkyla har funnits länge i Stockholmsregionen och den är väl utbyggd. Men Stockholm med omnejd växer kraftigt och nya behov kring energiförsörjning uppstår. NCC bygger kontor, affärer och hotell i närheten av Bromma flygplats och fastigheterna ska svalkas med fjärrkyla från Norrenergi. FVB fick förtroendet att ansvara för projektledningen av detta komplexa projekt, som innefattar såväl sjöförläggning som hammarborrning under den hårt trafikerade Ulvsundaleden. Kort sagt ett utmanande projekt som krävde en mycket erfaren projektledare.

Det känns stimulerande att FVB nu på allvar är med och gör skillnad när England ska implementera fjärrvärme i lite större skala. Detta som ett led i att klimatmålen i Storbritannien ska kunna uppnås.

I detta FVB-nytt kan vi också läsa om ett  mycket spännande och innovativt fjärrvärmeprojekt i Lund, där Kraftringen bygger ett av världens största lågtemperatursystem för fjärrvärme. Det innovativa i projektet spetsas till av det faktum att det är restvärme från en forskningsanläggning som kommer att värma en hel stadsdel. Lågtemperatursystemet ingår dessutom i ett EU-projekt. Utveckling av lågtemperatursystem är mycket viktigt för fjärrvärmens framtid. En förhoppning är att de plaströr som kan användas vid låga fjärrvärmetemperaturer, ska sänka kulvertkostnaderna och öka konkurrenskraften för fjärrvärme. Lågtemperatursystem förstärker dessutom fjärrvärmens redan tydliga fördel, att ta tillvara på resurser (energiflöden) som annars skulle gå förlorade. Detta då mer energi kan tas tillvara än i konventionella fjärrvärmesystem.

Efter en mild vinter, men ganska sval vår, så ser vi fram emot en varm och skön sommar. Näst efter Tegnell, kommer nog våra svenska meteorologer få stora åhörarskaror framöver. Ingen av oss kan ju tillbringa semestern i utlandet utan ”måste” stanna i Sverige i sommar. De flesta av oss kommer nog att ligga i hängmattan och fundera över när ett vaccin kommer.

På FVB vill vi passa på att önska våra kunder en härlig sommar och förhoppningsvis en situation som kan medge något mer socialt umgänge än som varit fallet under en tid. Hur än framtiden utvecklar sig, finns FVB redo att hjälpa er kunder, i såväl vått som torrt.

Leif Breitholtz, VD FVB


Liknande artiklar

Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024
Hallå Anna Larsson