VA-satsning i Malung-Sälen

FVB projekterar VA-ledningsnät åt Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (Vamas) i det långsiktiga arbetet med förnyelse och renovering av befintliga ledningsnät och utbyggnad av VA i befintliga områden.


Liknande artiklar

Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024
Hallå Anna Larsson