Utbyggnad av Fjärrkyla

Nätet (FK-ringen) från Rosenlund till Hisingen.

Göteborg Energi har med Styrud och BAB rörtryckning ett samverkansprojekt där man ska bygga ut fjärrkylanätet med en ringledning till Hisingen. De flesta sträckorna kommer att utföras genom styrd borrning. Sträckorna är uppdelade mellan Styrud och BAB.

FVB i Göteborg har fått projekteringen av ledningarna och har Styrud och BAB som beställare. I detta ingår remisshantering och sammanställning av projekteringen för detta. Projektering av styrd borrning utförs av UG Projektering samt geo etc görs av Norconsult.

Sträckan som ska utföras är Rosenlund – (Göta älv) – Götaverken – Frihamnen – (Göta älv) – Lilla Bommen. Vi kommer att passera Göta älv på två ställen för att knyta ihop ringledningen. Den totala ledningssträckningen är ca 4 km varav det ingår två korsningar av Göta älv om 800m resp. 400m. Större delen av sträckan kommer att utföras som DN 800 PE och mindre del som DN 700 PE.

Start av byggnation är planerad till hösten 2018. Projektering och remisshantering pågår för fullt.


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024