Uppdrag kring automation i Gästrikland

Gävle och Sandviken binds nu samman med en fjärrvärmeledning. FVB har projekterat ett par delsträckor och kommer att bidra i produktionsuppföljningen. FVB har även fått i uppdrag att programmera och leverera styrsystemet till pumpstationerna. De gör det som underleverantör till danska Skatek som bygger automationsskåpen. FVB har gjort flera tidigare uppdrag som underleverantör till Skatek, då med bland annat med E.ON i Örebro som slutkund.


Liknande artiklar

Spill från järnsvamp ska värma Gällivare
Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde