Uppdrag kring automation i Gästrikland

Gävle och Sandviken binds nu samman med en fjärrvärmeledning. FVB har projekterat ett par delsträckor och kommer att bidra i produktionsuppföljningen. FVB har även fått i uppdrag att programmera och leverera styrsystemet till pumpstationerna. De gör det som underleverantör till danska Skatek som bygger automationsskåpen. FVB har gjort flera tidigare uppdrag som underleverantör till Skatek, då med bland annat med E.ON i Örebro som slutkund.


Liknande artiklar

FVB Sverige AB 2023 foto
Vi söker fler medarbetare
Stor miljönytta i ny vattenpark
VA-mässa 2023
Välkommen till Vatten2023