Två framgångsrika decennier i Linköping

Samma år som företaget FVB firar 50 år fyller Linköpingskontoret 20. Två decennier av utveckling, expansion och utmanande uppdrag med blicken mot framtiden, enligt Leif Norberg, som varit med från starten.

I samband med att FVB år 2000 förvärvade TD Tech fick vi också ett kontor i Linköping med verksamhet inom industriell energi. Uppdragen fanns inom biogas, kärnkraft och fjärrvärme. TD Techs Linköpingsfilial hade bland annat konsultuppdrag på kärnkraftverket i Oskarshamn samt på Tekniska verken i Linköping. Med FVB som ny ägare breddas och stärks verksamheten mot fjärrvärme och fjärrkyla enligt Leif Norberg.

Expansivt område

– FVB:s intresse för Linköping kom av att orten sågs som expansiv och att fjärrvärmen var väl utbyggd. Men under de första åren jobbade vi till exempel också med fjärrkyla i Stockholm, säger Leif.

Genom åren har Linköpingskontorets geografiska aktionsradie varierat, beroende på hur situationen sett ut på andra kontor i landet.

– Det har fortsatt att vara mycket uppdrag i Stockholm, där det alltid är högt tryck. Idag finns kunderna i huvudsak i Linköping och Norrköping, men även i en rad andra orter.

FVB Linköping arbetar främst med biogas, distributionsfrågor kring fjärr värme och fjärrkyla, till exempel med för studier, projektering och system analys. Förstudien handlar ofta om att beräkna lönsamheten i att bygga en fjärrvärmeledning mellan två orter. Kostnaden för ledningen ställs oftast mot alternativet att bygga ny eller modifiera befintlig produktion.

Positiv utveckling

Utvecklingen har gått stadigt uppåt för kontoret och inför framtiden finns förhoppningar om nya tjänsteområden. Ett sådant är fastighetsenergi, där FVB Linköping  just har börjat erbjuda tjänster. Leif Norberg tror också på traditionella tjänsteområden som distribution av fjärrvärme och fjärrkyla samt bio gas. Även den stora järnvägssatsningen, Ostlänken, som i hög grad berör regionen, kommer kunna generera uppdrag.

– Ostlänken kräver stora resurser inom många olika sektorer. För oss kan det komma att handla om nyprojektering och underhåll av befintliga fjärrvärmenät.

Under FVB:s 20 år i Linköping har kontoret funnits på tre olika adresser. Den nuvarande adressen, Kungsgatan 41, är hemvist sedan 2014. Flytten dit blev ett stort lyft, menar Leif Norberg.

Trivsamt kontor i centrum

– Vi sitter i trivsamma lokaler centralt i Linköping. I början kändes kontoret  stort för oss men nu när vi är 11 anställda fyller vi nästan ut kontoret.

Några direkt dåliga tider har det inte varit under de två decennierna.

– Det är jättekul att vi har lyckats så bra under 20 år så nu hoppas vi att det fortsätter i samma anda framöver, avslutar Leif Norberg.

Ytterligare information: Leif Norberg, 013-25 09 42


Liknande artiklar

Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde
FVB växer i Storbritannien