Tuff miljö att få fjärrkyla till Bromma

Miljöargumenten är viktiga när NCC bygger nytt och därför är det Norrenergis fjärrkyla som får svalka nya kontor, affärer och hotell på Hangar 5, i närheten av Bromma flygplats. Utbyggnaden av fjärrkyla pågår just nu och den har varit utmanande. För att klara ett sådant komplicerat jobb valdes FVB.

I anslutning till Bromma flygplats i Stockholm ligger sedan länge ett industri- och handelsområde. När såväl flygplatsen som industriområdet anlades ansågs det ligga en bra bit från Stockholm centrum. I takt med utbyggnaden av Stockholm betraktas numera Bromma som centralt och området runt flygplatsen är på väg att byta skepnad. Det byggs fastigheter för kontor, hotell och affärer, men också nya spår för spårvagn. I kvarteret, som heter Hangar 5, är det NCC som bygger fastigheter, vilka ska klara miljökraven i BREEAM nivå Excellent.

– NCC har en tydlig miljöprofil och efterfrågar kyla och värme som kan klara deras miljökrav – något som Norrenergi gör. Vår värme är nästan helt förnybar och märkt med Bra Miljöval, och vår kyla produceras främst genom värmepumpar som tar till vara på energin i renat avloppsvatten samt frikyla, säger Mattias Tellrud, försäljningschef på Norrenergi.

Energibolaget Norrenergi ägs av kommunerna Sundbyberg och Solna och har både fjärrvärme och fjärrkyla i dessa kommuner samt även delvis i närliggande kommuner. I Bromma har bolaget sedan tidigare fjärrvärme, men för att även kunna erbjuda fjärrkyla behöver man bygga ett nytt ledningsnät. Ledningsdragningen kommer totalt att bli 2,1 km lång och trots att det inte är så lång sträcka är den utmanande på flera sätt. Detta eftersom ledningen måste sjöförläggas över Bällstaviken och hammarborras under Ulvsundaleden, som är en mycket trafikerad väg.

– Vi visste att det skulle krävas en mycket erfaren projektledare för att klara detta och Ola Nordgren på FVB är av den kalibern, säger Mattias Tellrud.

Ola Nordgren är den som varit längst anställd på FVB och har över 35 års erfarenhet, men fjärrkyledragningen från Solnaverket till Hangar 5 har varit en tuff utmaning även för honom både ur tillståndssynpunkt och till det tekniska genomförandet.

– Vi har valt att korsa Bällstaviken med sjöförläggning av kylrören och i december sänkte vi två PE-rör DN 600 på vardera 103 meter där dykare sedan gick ner och kontrollerade att rören låg rätt, säger Ola Nordgren.

Mer exakt så kom rören i 16-meterslängder vilka svetsades samman på an-nan plats och bogserades till arbetsplatsen. Därefter fylldes rören med vatten och sänktes ner till sjöbotten och anslöts till de rörschakt som fanns på båda sidor om viken.

– Parallellt med nedsänkning av rören borrade vi oss under Ulvsundavägen, då Norrenergi inte fick tillstånd för att gräva av vägen. På grund av att det redan ligger mycket infrastruktur under vägen var vi tvungna att göra djupa tryck- och mottagningsgropar och sedan med hjälp av hammarborrning borra skyddsrör under vägen för att få plats med fjärrkyleledningarna. Arbetet tog cirka fyra månader, berättar Ola Nordgren.

Trots tuffa förutsättningar att bygga ut fjärrkylan har det gått som planerat och till kommande vinter ska de första leveranserna vara klara till Hangar 5.

– Det är så klart spännande att expandera vår kyla till ett område med så stor framtidspotential och på så sätt möjliggöra nya affärer. Samtidigt är det skönt att veta att det komplicerade projektet att nå dit ligger i erfarna och säkra händer, säger Mattias Tellrud.

Ytterligare information: Ola Nordgren, 021-81 80 65


Liknande artiklar

Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde
FVB växer i Storbritannien
God Jul & Gott Nytt År!