Stora fördelar med VR vid projektering

Så här kan det se ut när man går omkring i datamodellen med VR-glasögonen.

– Det var en aha-upplevelse säger Lennart Bolin, anläggningsansvarig på E.ON Energiinfrastruktur. Han har använt VR-teknik för att se hur FVB har projekterat ombyggnaden av en fjärrkyleanläggning i Örebro.

Tekniken virtual reality (VR) utvecklades av dataspelsdesigners för att förbättra upplevelsen för de som spelar dataspel. Nuförtiden används VR även för undervisning av piloter och kirurger, men också av arkitekter. FVB började nyligen använda VR för projektering i anläggningar.

– Det gör att vi i ett tidigt skede kan ge kunden möjlighet att gå runt i modellen och titta på projekteringen, vilket blir ännu tydligare i VR då upplevelsen är i verklig skala. Ju tidigare vi kan få in synpunkter desto mer kostnadseffektiva blir projekten, säger David Jonsson på FVB.

FVB:s satsning på VR är en naturlig fortsättning på att företaget använder laserskanning för dokumentering av en anläggning i 3D.

– När vi använder en laserskanner kan vi mäta allt man ser i anläggningen och få in dessa värden i en 3D-modell i datorn. När vi sedan projekterar kan vi göra det med bättre precision och förhålla oss till andra saker som finns i byggnaden såsom befintliga installationer. Det gör att vi kan projektera rätt från början, säger David Jonsson.

Av laserskanningen får man så kallade punktmoln, vilket skapar väldigt stora filer. Det är dock många kunder som varken kan ta emot eller hantera så tunga filer.

– Nu har vi hittat ett sätt att få dessa filer att bli lättare och få fler användningsområden. Vi gör om punkterna till ytmodeller, optimerar dessa och lägger sedan på foton på ytorna. De kan vi sedan skicka till kunden eller titta på i VR-glasögon, berättar David Jonsson.

Fördelen blir när man kombinerar befintligt, ändringar och nytt i samma dokument. Den laserskannade modellen visar hur det ser ut nu i verkligheten, medan den CAD-ritade modellen lägger till de nya delar som FVB har projekterat. Det kan också handla om att ändra eller ta bort befintliga delar, som när man river delar i byggnaden.

– När man tar på sig VR-glasögonen får man en helt annan känsla för hur det kommer att bli i verkligheten jämfört med om man tittar på en traditionell modell i datorn. Man kan exempelvis gå runt och känna om det är trångt och hur det kommer att se ut, eftersom du står i rummet, säger David Jonsson.

När olika personer går in i VR-miljön ser de olika saker, exempelvis kan drift- och underhållstekniker se om ett befintligt underhållsmoment i den nya modellen är blockerad.

– Då löser vi det med en enkel justering av modellen i stället för en dyr ombyggnation, säger David Jonsson.

Ett av de projekt där FVB har använt VR är vid E.ON:s ombyggnation av en produktionsanläggning för fjärrkyla i Örebro. Det är en rätt stor ombyggnation där man river bort en strilförångare och en befintlig bassäng töms. I utrymmet där bassängen finns idag kommer det att placeras pumpar och strilfångaren ska ersättas med en tubförångare.

– Jag och flera av mina kollegor har använt VR-glasögonen och upplevt hur det kommer att se ut i den fjärrkyleanläggning som vi nu håller på att bygga om, säger Lennart Bolin och fortsätter:

– I en del av anläggningen, där FVB projekterat ombyggnation av en kylmediekylare, är installationen redan klar. Laserskanning och VR gör att man minimerar felkällorna vilket är väldigt bra. Att vi sparar både pengar och tid ser jag som de största fördelarna, säger Lennart Bolin.

David Jonsson till vänster instruerar sin kollega Risto Holm på FVB i VR-tekniken.

Alla problem som upptäcks i ett tidigt skede kan snabbt och kostnadseffektivt justeras innan den verkliga byggnationen sätts igång.

Ytterligare information:
David Jonsson, 021-81 80 85


Liknande artiklar

Spill från järnsvamp ska värma Gällivare
Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde