Spillvärme från Köping värmer Kolsva

VME-Kolsvaledningen

Den 12 km långa transiteringsledningen från Köping ska förse Kolsva med fjärrvärme. FVB har stått för projekteringen av ledningen samt tre pumpstationer. (Foton: VME).

– Den nya fjärrvärmeledningen mellan Köping och Kolsva är bra både för miljö och ekonomi. Det gynnar också lokala företag som får leverera mer spillvärme, säger Robert Johansson, projektledare på VME. FVB har varit ansvariga för projektering och byggledning.

De 150 kunderna i Kolsva har haft fjärrvärme sedan 1999, vilken har producerats från en lokal pelletspanna och en spetspanna med olja. Ökade miljökrav på den ålderstigna pelletspannan tillsammans med ett stort reinvesteringsbehov gjorde att VME (Västra Mälardalens Energi och Miljö) tittade på andra alternativ för fjärrvärmeproduktionen. 

– 2017 byggde vi samman fjärrvärmesystemen mellan Köping och Arboga för att i högre utsträckning kunna använda restvärmeleveranser från Yara och Nordkalk. Vi har goda erfarenheter av den sammankopplingen och med en ledning till Kolsva skulle ännu flera kunder kunna värmas med spillvärme, säger Robert Johansson. 

En förstudie visade också att det var fördelaktigt för VME att bygga en 12 km transiteringsledning till Kolsva, jämfört med att ha kvar egen produktion där. Ekonomiskt var det en bra affär. Köping har idag ett av landets lägsta fjärrvärmepriser och genom att binda samman fjärrvärmenätet med Kolsva kan VME behålla fjärrvärmepriserna på en stabil nivå. Det är också en investering som är bra för miljön.

– Kolsvaledningen ersätter två pelletspannor och två oljepannor, vilket leder till bättre miljövärden. Dessutom är det en miljövinst att vi inte längre behöver ha personal som åker på daglig tillsyn av dessa pannor, säger Robert Johansson. 

I augusti 2020 sattes spaden i marken för det nya projektet och sedan gick det snabbt. Ledningen på DN 150 var klar redan i april 2021. 

– Vi ville ha den klar till sommaren för att då kunna använda spillvärmen, säger Robert Johansson. 

2020 kom drygt hälften av fjärrvärmeproduktionen från spillvärme från Yara och Nordkalk, vars industrier ligger i Köping. Resterande andel kom från biobränsle.

FVB har haft i uppdrag att projektera och byggleda transiteringsledningen samt projekterat tre pumpstationer. För VME var FVB ett självklart val. 

VME-Kolsvaledningen

– Vi har arbetat med FVB under många år och är väldigt nöjda med dem. Vi är en liten organisation, vilket gör det extra viktigt att få hjälp från erfarna konsulter till större uppdrag som utbyggnaden mellan Köping och Kolsva, säger Robert Johansson och avslutar: 

– Tillsammans med FVB och entreprenören Lindesberg Grus och Maskin har vi också fått bra relationer med de fastighets- och markägare som berördes av nya ledningen, vilket är centralt både när vi skulle lägga ner ledningen och framöver om det behöver göras arbeten på ledningen. 

Ytterligare information:

Richard Hjerpe, 019-30 50 39


Liknande artiklar

Spill från järnsvamp ska värma Gällivare
Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde