Rejäl renovering av Gonäs avloppsreningsverk

Gonäs avloppsreningsverk i Ludvika kommun har blivit uppdaterat för dagens behov och en större renovering blir klar under maj. Verket byggdes 1972–74 och sedan dess har det genomförts några mindre ombyggnationer samt en större ombyggnad under 1997. Under den nuvarande renoveringen har den befintliga rensutrustningen ersatts. Även en ny intagsbyggnad har uppförts, där bland annat nya rensgaller, en ny externslammottagning och en ny sandtvätt har installerats. För anslutning till den befintliga processen har man lagt ledningar i mark mellan byggnaderna. Dessutom har styrsystemet i hela processen bytts ut. 

FVB har ansvarat för elkonstruktionerna och bygget av automatikskåp, programmering av styrsystem, panel och överordnat system, samt idrifttagning och injustering av skåp och styrsystem.

Grytnäs Projekt har generalentreprenaden och är beställare av uppdragen.


Liknande artiklar

Spill från järnsvamp ska värma Gällivare
Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde