Rätt temperatur för 300-årig kyrka

– Ånga brukar hålla högt tryck och temperatur i våra uppdrag, men i den vackra Kättilstads kyrka i Östergötland är dock trycket inte högre än under locket på en kastrull på spisen när allt är som det ska. Det var just det som var haken, säger Johan Söderberg på FVB, som har arbetat i ett något annorlunda projekt.

– Av någon anledning samlades luft i systemets svalare delar och byggde där upp ett mottryck. Felet hade uppkommit sakta under lång tid utan att någon tänkte på det, tills en dag då systemet inte längre gick att köra, säger Johan Söderberg.

Hur värmer man då bäst en snart trehundra år gammal kyrka, så att inredning, målningar och orgel mår bra? Lösningen har blivit att kyrkan värms kortvarigt, precis när det behövs och som gör att besökarna upplever att kyrkorummet känns varmt och ombonat. 

Det målade tunnvalvet i trä är nyckeln till att det fungerar så väl. Vid renoveringen år 1932 försågs kyrkan med värmeledning men inte med element under bänkarna utan med en serie vackra kaminer i gjutjärn utmed väggarna. Elementskydd i trä är det som värms först och kraftigt, vilket tillför kyrkorummet viss fukt. Med värmesystemet i vila kommer elementskydden i stället att absorbera lika mycket fukt. De kortvariga temperaturhöjningarna med endast indirekt värme är därför mycket skonsamma för inredningen.

– I och med valet av lågtrycksånga finns ingen risk att något fryser sönder samtidigt som effekten är högsta möjliga när systemet väl är i drift. Den styrning som behövs kan inskränkas till att se till att systemet är igång olika länge beroende på hur kallt det är, något som sedan några år tillbaka sköts av bokningssystemet, förklarar Johan Söderberg och fortsätter: 

– Resultatet är att Kättilstads kyrka hör till gruppen kyrkor med mest hållbar uppvärmning i Sverige trots att pannan eldas med olja. Inför varje gudstjänst eldas endast 5–30 liter olja och inom kort kommer den att konverteras till bioolja.


Liknande artiklar

Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024
Hallå Anna Larsson