Pannoperatörsutbildningar

Enligt AFS 2017:3 – ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, ska operatörer av pannor vara certifierade. Det är nu klart att kravet gäller från och med 1 december 2022. FVB håller, i samarbete med Teknikutbildarna, förberedande utbildningar inför certifieringen.

Kurserna finns i två utföranden. För nya pannoperatörer pågår utbildningen under tre dagar inklusive certifieringsprov, medan kursen för erfarna pannoperatörer är under två dagar inklusive certifieringsprov. Vi har även webbutbildningar. För mer information www.teknikutbildarna.se

Ytterligare information:
Stefan Svedlund, 021-81 80 40


Liknande artiklar

Riktigt hett med fjärrkyla
VD har ordet nr 50
Gulddiplom till FVB för högsta kreditvärdighet