Nyfiken på Fjärrvärme?

Lär dig mer om ett häftigt energi-system som återvinner värme som annars skulle gå förlorad!

FVB arrangerar i samarbete med professor Sven Werner från Högskolan i Halmstad grundkursen för dig som

vill få en god inledande helhetsbild av fjärrvärme.

Nästa kurstillfälle: 5-7 oktober 2021 i Göteborg eller digitalt.

Mer information: www.fvb.se/utbildning


Liknande artiklar

Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024
Hallå Anna Larsson