Nybliven energiexpert

FVB har fått ytterligare en energiexpert. 

Vi gratulerar Fredrik A Nilsson på vårt kontor i Linköping till certifieringen.

Utdrag ur Certifikatet:
Efter prövning med stöd av Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexpert BFS 2007:5 CEX 1 med ändringar och däri angivna krav på allmän teknisk kunskap, erfarenhet från praktiskt arbete och lämplighet för uppgiften inklusive skriftlig prövning av kunskaper om effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader samt kunskaper om bygglagstiftningen mm meddelas härmed att Fredrik Nilsson är certifierad energiexpert enligt BFS 2007:5 CEX 1 med behörigheten Kvalificerad för komplexa byggnader.


Liknande artiklar

Stora mängder kyla krävs till ny industri
FVB Sverige AB 2023 foto
Vi söker fler medarbetare
Stor miljönytta i ny vattenpark