Nya uppdrag

Lyckad satsning i England

Vi kan konstatera att vår satsning i England börjar bära frukt. FVB UK har fått ett antal uppdrag nu i höst.

  • För SSE har FVB supportat med anbudsunderlag som avser förprojektering och beräkningar (Rohr2) av ett fjärrvärmesystem i Dublin.
  • Proven Project Construction Ltd är en fjärrvärmeentreprenör som vi har ett gott samarbete med. Till dem har vi utfört ett antal uppdrag:
    - Westfiled MO7, 3D-relation, där FVB har upprättat relationshandlingar på färdigbyggd fjärrvärmeledning.
    - Chopman manor phase 3. Framtagning av bygghandlingar och etappindelning för ett nytt fjärrvärmenät.
    - Durkan Southmere. Projektering av ett fjärrvärmenät för ett helt nytt bostadsområde. Här har FVB gjort allt från förprojektering till slutskede inklusive bland annat Rohr2-beräkningar och tekniska beskrivningar.

Ramavtal med Mörbylånga kommun

FVB har vunnit ett 2-årigt ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom Energi, Projekt- och bygg-ledning samt VVS-teknik.


Liknande artiklar

Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024
Hallå Anna Larsson