Nya ansikten på FVB i December 2019

Sedan förra numret av FVB-Nytt har vi fått 14 nya medarbetare.

Malin Hansson

Malin är anställd på distributionsgruppen i Västerås. Hon kommer främst att jobba med projektering av distributionsledningar för fjärrvärme och fjärrkyla. Malin är utbildad högskoleingenjör i byggnadsteknik och kommer närmast från Peritus Partners.

Thomas Nordin

Thomas kommer närmast från Gävle Energi där han arbetat som projekt- och pro-cessledare på projektavdelningen inom infraservice. Thomas har 30 års erfarenhet inom fjärrvärmebranschen och kommer att arbeta som projektledare på vårt kontor i Sundsvall.

Mats Renberg

Mats är anställd som elkonstruktör på El- & Automationsgruppen i Västerås. Han är utbildad inom el och automation och kommer närmast från ABB HVDC och har innan dess jobbat som konsult inom E&A. Mats har 15 års erfarenhet från el, automation och drift på VA-anläggningar.

Anders Andersson

Anders har anställts vid fastighetsgruppen vid vårt Stockholmskontor och kommer närmast från Rejlers. Anders har lång erfarenhet av energieffektivisering i fastigheter och kommer bland annat att jobba med energikartläggningar och driftoptimering.

Fredrik Karlström

Fredrik kommer närmast från Diös fastigheter där han arbetat som energioptimerare. Fredrik har 30 års erfarenhet från energi-och vatteninstallationer och kommer att arbeta inom både fastighet och produktion på vårt kontor i Sundsvall.

Daniel Öström

Daniel är anställd som Automationsingenjör på El- & Automationsgruppen i Västerås. Han är automationsingenjör från mittuniversitetet i Sundsvall och kommer närmast från konsult- och entreprenadsföretaget Tändkulan.

Adam Stobierski

Adam har anställts till vårt Stockholmskontor där han kommer att jobba med kontorsservice och administration. Adam kommer senast från eget entreprenadföretag inom byggbranschen.

Karri Ahokas

Karri kommer närmast från ÅF där han arbetat som VA-ingenjör på Infrastructure. Karri är högskoleingenjör i energiteknik och har även lång praktisk erfarenhet inom relining av vatten- och avloppsledningar. Karri finns numera på vårt kontor i Sundsvall.

Birgitta Wretström

Birgitta har anställts till kontoret i Västerås och jobbar med administrativa uppgifter.

Victor Hansen

Victor är sedan i juni anställd på vårt kontor i Gävle. Han är nyexaminerad energiingenjör från högskolan i Gävle och har gjort sin COOP hos oss på FVB. Victor kommer huvudsakligen att arbeta med projektering, utredningar och förfrågningsunderlag, främst inom fjärrvärmedistribution.

Magnus Andersson

Magnus, som tidigare har jobbat som drifttekniker på kraftvärmeverk, är sedan mitten av oktober anställd på vårt Göteborgskontor. Magnus breddar kompetensen med erfarenheter från produktionssidan, men kommer även att jobba med byggledning inom distribution.

Sami Blick

Sami har anställts till vårt kontor i Linköping. Han kommer närmast från Linköpings kommun där han framförallt har jobbat som projektledare inom lantmäteridelen. Sami kommer att jobba med projektledning inom fjärrvärmedistribution.

Robert Wahlgren

Robert anställdes på vårt Malmökontor i början av november. Han har lång erfarenhet av fjärrvärmebranschen och kommer närmast från en tjänst som projekt- och byggledare på Hässleholm Miljö. Robert förstärker Malmökontoret med projekt- och byggledningserfarenhet.


Liknande artiklar

Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde
FVB växer i Storbritannien