Nya ansikten på FVB i Juni 2019

Vi är glada att kunna presentera 10 nya medarbetare och hälsar er varmt välkomna!

Aksel Holmberg

Aksel är civilingenjör i energiteknik och är sedan januari anställd på produktionsgruppen i Västerås.
Han kommer bland annat att arbeta med energitekniska utredningar. Aksel kommer närmast från Enviloop.

Mats Lindberg

Mats har anställts till distributionsgruppen i Västerås. Han har lång erfarenhet från fjärrvärmebranschen framförallt från byggledning och kontroll. Mats kommer närmast från Fjärrvärmeprojekt och han kommer att jobba som byggledare.

Anna Bromée

Anna har anställts till Örebrokontoret och ska arbeta med projekteringsuppdrag inom fjärrvärme, fjärrkyla och VA. Anna är nyutbildad Vatten- och miljötekniker och hon började hos oss på FVB den 1 februari.

Henric Andersson

Henric har en masterexamen i energiteknik och börjar på produktionsgruppen i Västerås den 3 juni. Han kommer bland annat att arbeta med energitekniska utredningar och projektledning. Henric kommer närmast från Marklund Solutions.

Mattias Greijer

Mattias har anställts som automationsingenjör på E&A avdelningen i Västerås. Mattias började den 3 juni och kommer närmast från teknikhögskolan i Västerås där han läst Automationsutbildningen.

Kristin Åkerlund

Kristin är sedan januari anställd på vårt kontor i Gävle. Hon har drygt 20 års erfarenhet inom fjärrvärmedistribution. Kristin kommer främst att jobba med förstudier och utredning samt nätberäkningar, men är redo att hoppa in i de flesta roller gällande distributionsprojekt.

Anders Sjöborg

Anders har anställts till produktionsgruppen vid vårt Stockholmskontor och kommer senast från Diamond Power. Anders har lång erfarenhet av pannanläggningar och pannkonstruktion och kommer främst jobba som projekt- och projekteringsledare.

Anders Bergström

Anders är sedan i februari anställd på vårt Stockholmskontor och kommer främst att arbeta med byggledning inom fjärrvärmedistribution. Han har lång erfarenhet av projektering, projektledning och byggledning av fjärrvärme och kommer närmast från COWI.

Anders Kinell

Anders har varit timanställd student i ett års tid och är nu klar med sina studier. Han har gått Energiingenjörsprogrammet med inriktning Värmeteknik och har nu anställts till Örebrokontoret
fr.o.m. 1 juni. Arbetsuppgifterna blir byggnaders energisystem, men även distributionsuppdrag.

Saman Souzani

Saman har anställts till Malmökontoret och ska arbeta som projektör och projektledare i uppdrag inom Distribution. Saman kommer närmast från Ikea där han jobbat med utvecklingsprojekt och 3D-modellering. Han är Civilingenjör i Maskinteknik och började hos oss på FVB den 4 februari.


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024