Ny gödselbrunn minskar metanutsläppen

Tekniska verken i Linköping bygger en gastät gödselbrunn. Detta är en viktig klimatåtgärd, då dagens öppna lager läcker den kraftiga växthusgasen metan. FVB ingår i flera delar i projektet och har medverkat i förstudien och är delprojektledare för processen.

Tekniska verken har lång erfarenhet av biogas. Redan för 20 år sedan bildade de ett biogasbolag – Linköping Biogas – tillsammans med Swedish Meat och LRF. Linköping hade på den tiden dålig luftkvalitet i centrum på grund av trafiken och samtidigt hade slakterinäringen problem att hantera sina restprodukter. Lösningen blev att producera biogas av restprodukter från slakterier. Biogasen blev drivmedel till innerstadsbussarna och man kunde även leverera en kvalitetssäkrad gödning till jordbruket.

Idag är verksamheten helägd av Tekniska verken och de ansvarar för produktion, försäljning och distribution av biogas. Biogasanläggningen ligger i utkanten av Linköping och består av förbehandlingstankar, mottagningstankar för flytande material, rötkammare, en uppgraderingsanläggning och en lagringsbrunn. I den öppna lagringsbrunnen läcker det ut metan till luften och då metan är en kraftig växthusgas är det angeläget att få bort dessa utsläpp.

På området ska flera projekt genomföras för att rusta upp biogasanläggningen. Den största åtgärden är dock att bygga den slutna gödselbrunnen som ska ligga i anslutning till befintligt område. 

– Detta är en viktig klimatåtgärd och vi har också fått bidrag från Klimatklivet för att kunna genomföra investeringen, berättar Andreas Johansson, projektledare på Tekniska verken. 

Den nya gödselbrunnen på 6000 kubikmeter ska tas i drift till årsskiftet. Den beräknas kosta cirka 25 miljoner kronor, varav 11 miljoner av investeringen är bidrag från Klimatklivet, vilka ger pengar till lokala investeringar som har stor klimatnytta.

FVB tog fram förnyad förstudie

Diskussionerna om att göra denna satsning började redan för flera år sedan och när Tekniska verken behövde en förnyad förstudie gick uppdraget till FVB. Förstudien blev klar förra året och då beslutade också Tekniska verken att genomföra satsningen med den slutna gödselbrunnen. FVB projekterar ledningsdragningarna i mark, vilket är en 200 meter lång gasledning som via en stålledning ska anslutas till befintligt gassystem. FVB är också delprojektledare för processentreprenaden.

– Att anlita FVB till biogasprojekt är som att använda en Schweizerkniv – de löser allt genom att de har bred kompetens och ett stort tekniskt kunnande, säger Andreas Johansson. 

Henrik Lindholm, som är en av FVB:s konsulter som ingår i projektet, tycker att det är stimulerande att jobba med ett biogasprojekt som har så tydlig klimatnytta. 

Viktig klimatsatsning

– Detta är en viktig klimatsatsning och det är också det som är i fokus, men det kommer också att leda till att Tekniska verken kan få ut ytterligare lite mer biogas. Den metan som spontant bildas i lagret kommer att tas tillvara, så som det görs från rötkamrarna idag, förklarar Henrik Lindholm. 

– I efterföljande processteg förvätskas biogas till flytande metan, LBG (Liquid BioGas), och vi ser att intresset för att använda flytande biogas i tung trafik och inom industrin ökar rejält, säger Henrik Lindholm vidare. 

En fördel med att omvandla biogasen från gas till vätska är att volymen blir omkring 600 gånger mindre, vilket gör att LBG är enklare att transportera och lagra. Den är också lätt att blanda i befintlig infrastruktur för gas. I juni 2020 invigde Tekniska verken sin andra tankstation för flytande biogas och sedan dess har försäljningen av fossilfri och lokalproducerad flytande biogas ökat kraftigt. 

– Vi har ersatt all vår komprimerade gas med gas i flytande form. Det senaste halvåret har intresset för LBG fullkomligt exploderat och vi når nya marknader. Det är extra roligt att det är ett fordonsbränsle som produceras lokalt och där vår produktion snart kommer att minska sina klimatutsläpp, säger Andreas Johansson.

Ytterligare information:
Henrik Lindholm, 013-25 09 41


Liknande artiklar

FVB Sverige AB, AAA diamant 2024
FVB Sverige AB, AAA diamant
Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024