Ny förordning

Äntligen har den svenska förordningen SFS 2018:471 om medelstora förbränningsanläggningar blivit klar och den träder i kraft den 1 juni 2018. Förordningen gäller anläggningar med en tillförd effekt på 1-50 MW. Det som kommer att påverka anläggningarna mest är strängare krav på stoft och NOx. Här kommer det att krävas el- eller textilfilter för både nya och befintliga anläggningar. När det gäller NOx är det främst flytande bränslen som påverkas av lägre krav. Hör gärna av dig till oss på FVB om du behöver hjälp.


Liknande artiklar

Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde
FVB växer i Storbritannien