Ny ackumulatortank ger reservkapacitet i Uppsala

Behovet av fjärrkyla ökar kraftigt i Uppsala och redan 2015 påbörjades förstudier av en ny ackumulatortank till fjärrkylsystemet.  En ackumulatortank kan liknas vid en gigantisk termos, där kallt 6-gradigt vatten kan lagras. Det kalla vattnet pumpas ut till nätet vid effekttoppar medan lagring sker vid effektdalar. På så sätt kan antalet tillfällen med att starta och stoppa kostsam produktion minskas. Ackumulatortanken är cirka 35 meter hög och innehåller 20 000 kubikmeter vatten.

En helt ny ackumulatortank för fjärrkyla kopplas samman med den befintliga, samtidigt som kylproduktionen hålls igång hos Vattenfall i Uppsala.

Todd Sivertsson är seniorkonsult på FVB och har fungerat som utredare och teknisk rådgivare i projektet.

– FVB har deltagit hela vägen, från idé till slutförande. Uppdraget startade med att vi tog fram en utvärdering av produktionsalternativ, fortsatte med förfrågningsunderlag för både pumpstation och ackumulatortank, funktionsbeskrivning av hela anläggningen och detaljprojektering av rör för pumpstationen. I skrivande stund fungerar vi som teknisk support under driftsättning, berättar Todd.

Från början skrevs förfrågningsunderlaget som en totalentreprenad för både tank och pumpstation. Det visade sig senare att det inte fanns någon entreprenör som kunde ta på sig arbetet med att ta fram rörprojektering för pumpstationen, så uppdraget gick till FVB.

Behåller befintlig tank

I Uppsala har man även valt att behålla den befintliga ackumulatortanken på cirka 3 000 kubikmeter, vilken är placerad på ett sätt som innebär att vätskenivån är cirka 12 m lägre än i den nya tanken.

Todd menar att det är ganska ovanligt att ha mer än en ackumulatortank i ett nät och skillnaden i vätskenivå har skapat en hel del utmaningar.

– Tankarna är kommunicerande och naturen vill således jämna ut nivån. Det innebär att den befintliga tanken svämmar över om inte nivåreglering och skyddsåtgärder införs. Huvudsakligen har vi löst det med en nivåreglerventil som bara släpper tillbaka lika mycket vatten som pumpas ut från befintlig ackumulatortank.

Leverans utan avbrott

En annan utmaning har varit att göra tester och driftsätta på ett sätt så att kunderna inte får avbrott i sin leverans. Produktionen måste hela tiden vara igång, vilket kräver en gedigen planering av hur de olika delarna ska stängas av.

Även om projektet har pågått sedan 2015, så har det varit full fart hela tiden.

– Det är viktigt att tidplanen följs och att anläggningen är klar till sommaren då behovet av fjärrkyla är som störst, menar Todd.

Ytterligare information:
Todd Sivertsson, 021-81 80 59


Liknande artiklar

Spill från järnsvamp ska värma Gällivare
Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde