Lagändring öppnar för drönaruppdrag

I augusti i år kom äntligen en väntad lagändring, som helt undantar drönare utrustade med kamera från kameraövervakningslagen.

– I och med denna lagändring kan vi börja att utföra drönaruppdrag igen efter nästan ett års väntan med verksamheten på is. Framförallt utför vi inmätningar av olika slag för projektering, men även volymmätning av t ex bränslelager, inspektioner på hög höjd. Vi ser även närmare på möjligheter för termografering av fjärrvärmenät och byggnader med drönare och hoppas snart kunna utföra dessa tjänster, berättar Magnus Abrahamsson på FVB, som är certifierad drönarpilot.

Ytterligare information:
Magnus Abrahamsson, 021-81 80 95


Liknande artiklar

Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024
Hallå Anna Larsson