Hektiskt för FVB i Storbritannien

FVB i Storbritannien har haft en hektisk period med genomförandet av två stora fjärrvärmeprojekt.

FVB har gjort en studie för vidareutveckling av ett större fjärrvärmenät som ska använda restvärme från en avfallsförbränningsanläggning. Systemet är utformat för en värmeeffekt på upp till 30 MW och anläggningen ska leverera värme till både bostadshus och kommersiella fastigheter i stadsdelen Convoys Wharf i sydöstra London. Projektet får HNIP-finansiering (Heat Network Investment Project) på cirka 5 miljoner pund.

FVB har också utfört konstruktionsarbete för den nödvändiga modifieringen av avfallsförbränningsanläggningen för att möjliggöra ytterligare värmeavledning från ångturbinen samt förbereda för en spetslastanläggning på 40 MW. FVBs kommande roll i projekten är att detaljprojektera anläggningarna och tillhandahålla teknisk support.

– Detta är viktiga projekt för FVB i Storbritannien. Det innebär att vi arbetar med Veolia för första gången och har i tuff konkurrens med stora konsultbolag vunnit uppdraget. Det team som vi har satt ihop av ingenjörer från Storbritannien och Sverige visar vilken erfarenhet och spetskompetens som vi kan erbjuda, säger Peter Russett, chef för FVB UK.

FVB i Storbritannien har också erhållit ett större uppdrag från installationsentreprenören PPC (Proven Project Construction).

Uppdraget avser projektering av fjärrvärmeledningar och kundcentraler för ”The Embassy Quarter” i London där slutkunden är ENGiE, som är ett större energibolag. Även i detta projekt ingår konsulter från FVBs kontor i Storbritannien och Sverige.

– Båda projekten visar att vi inom FVB både har en stor bredd och kompetens inom energiområdet, men också att vi är kraftfulla genom vårt nära samarbete mellan de brittiska och svenska teamen, säger Peter Russett.


Liknande artiklar

Spill från järnsvamp ska värma Gällivare
Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde