Hållbarheten i fokus under FVB-dagen

På vår årliga FVB-dag låg fokus på hållbarhet. Utifrån vad hållbarhet betyder för FVB, men också vad FVB betyder för hållbarheten, har vi arbetat fram vår egen hållbarhetspyramid.

Med utgångspunkt från FN:s 17 globala hållbarhetmål har vi valt ut de mål som mest berör vårt företag och den verksamhet vi bedriver. Pyramidens topp är det övergripande målet för oss som samhällsbyggare; hållbara städer och samhällen. Till vår hjälp i arbetet under FVB-dagen hade vi Mari Hellblom och Johan Paulsson från Easy to Trust.

Hållbarhetsfrågan är viktig och den behöver vara förankrad i verksamheten. Här tittar vi på alla delar, miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, som tillsammans med vår tekniska kompetens gör våra tjänster hållbara.

Arbetet fortsätter

FVB har sedan starten 1970 bidragit till en omställning mot hållbara energisystem, både i Sverige och internationellt. Vi har varit med och byggt ut fjärrvärmen, kraftvärmen, introducerat fjärrkyla i Sverige och bidragit till effektivare energianvändning i industrier och fastigheter.

Detta har vi uppnått med hjälp av ett hållbart företagande med ett brett medarbetarägande, god lönsamhet och i nära samarbete med våra kunder. Vi fortsätter hållbarhetsarbetet genom att vara Engagerade, Kompetenta och Omtyckta.

Vi har utvecklat den sociala hållbarheten med stort fokus på arbetsmiljö, inkludering, jämställdhet, jämlikhet och etik.

Ytterligare information:
Per Skoglund, 08-5947 61 69


Liknande artiklar

Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024
Hallå Anna Larsson