Hallå där Per Skoglund på FVB

Du upplever att energibolag satsar allt mer på ergonomi på sina anläggningar för fjärrvärme och fjärrkyla. På vilket sätt gör de det?

– Vi ser en trend dels genom att driftpersonal tydligare deltar under projekteringsskedet med synpunkter på placering av utrustning som behöver servas och underhållas, dels att vi allt oftare får förfrågningar om att konstruera lyftanordningar för att bygga bort behovet av tunga lyft. Det är ju både en fråga om ergonomi där man vill minska risken för förslitningsskador och säkerhet, där man vill minska risken för olyckor.

Hur är FVB med och bidrar till bättre ergonomi?

– Vi tar till oss personalens synpunkter under projekteringsfasen och vi tar fram specifika/skräddarsydda lyftanordningar och hjälpmedel.

Kan du ge något bra exempel på någon bra ergonomisk lösning som ni har varit med och utvecklat/installerat?

– Vi har bland annat konstruerat ett hjälpmedel för att öppna manluckan på en ångdom. Locket till dessa luckor är ofta tunga och monterade på insidan av öppningen. När man lossar locket, och för hand, släpper ned det på botten av domen så riskerar man att skada ryggen. Med vår lösning så monterar man en ledad arm på luckan så att man bara kan svänga in locket i domen istället. Konstruktionen tar dessutom minimal plats i öppet läge för att inte försvåra att ta sig in genom luckan.

Slutligen, varför tror du intresset för ergonomi ökar?

– Jag tror det är en naturlig utveckling av att hälsa, arbetsmiljö och säkerhet generellt har fått ett tydligare fokus.


Liknande artiklar

Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024
Hallå Anna Larsson