GDPR

Den 25 maj ersatte dataskyddsförordningen GDPR den gamla lagen PUL.

I och med den nya dataskyddsförordningen har vi uppdaterat vår integritetspolicy. GDPR säkerställer att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Syftet med detta är att stärka individens rättigheter och ställa enhetliga krav på alla företag inom EU vilket vi välkomnar då du och din personliga integritet är viktig för oss.

Vill du inte längre vara med i våra register har du rätt att få dina uppgifter raderade. Dock finns det faktorer som kan hindra oss från att radera uppgifterna direkt, t.ex. kräver bokföringslagen att fakturaunderlag sparas i sju år.

Läs gärna igenom vår integritetspolicy www.fvb.se/integritetspolicy om du vill veta mer. Har du frågor eller funderingar kan du kontakta oss på info@fvb.se


Liknande artiklar

Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024
Hallå Anna Larsson