Gasnätet byggs ut i Linköping

Tekniska verken bygger ut gasnätet i Linköping för distribution av fordonsgas till ny tankstation vid Braskens Bro. FVB projekterar ledningen som är cirka 300 meter lång PE Ø 90 mm. Den nya ledningen kopplas in mot ett befintligt gassystem som inte använts på många år men som nu tas i drift igen. Invigning sker i december.


Liknande artiklar

Ny HR-ansvarig på FVB
Delta i FVB:s fjärrvärmekurser 2024
Hallå Anna Larsson