FVB satsar på Brittiska öarna

Bostadsområde i Storbritannien

Allt fler städer i Storbritannien vill satsa på fjärrvärme. Dessutom har den brittiska regeringen utlovat 3 miljarder kronor i stöd till fjärrvärmeutbyggnad.

FVB ser med stort intresse på den brittiska marknaden och har bildat ett brittiskt bolag. Dessutom finns en representant på plats med säte i Manchester och Edinburgh för att kunna göra affärer direkt på plats.

FVB har stor erfarenhet av utlandsuppdrag med fjärrvärmesatsningar i bland annat Östeuropa samt fjärrkylesatsningar i Mellanöstern. Dessutom har bolaget kontor i USA och Kanada. Att arbeta på den brittiska marknaden är något som FVB har siktat på under flera år.

Fjärrvärmemarknaden har dock inte varit riktigt mogen. Nu börjar det dock ske en förändring med allt fler konkreta planer att satsa på fjärrvärme. Initialt vill man ta vara på spillvärme, från såväl avfallsförbränningsanläggningar som industrier.

Växande marknad

– Vi har följt den brittiska marknaden under en längre tid. På ett evenemang som Business Sweden anordnade för cirka tre år sedan kände vi att det började hända något på marknaden.

Det fanns plötsligt en ökad medvetenhet om deras energisituation där uppvärmningen till stor del sker med importerad gas. Dessutom ställs allt tuffare miljömål, vilket borgade för en förändring, berättar Ola Nordgren.

FVB beslutade att göra en satsning mot den brittiska marknaden

Med vår erfarenhet och kunskap skulle vi bli en bra aktör för att hjälpa kommuner vid fjärrvärmeutredningar och dylikt. Men i Storbritannien var vi i princip okända och det blev tydligt att vi hade svårt att konkurrera med lokala konsultbolag, berättar Ola Nordgren och fortsätter:

– Det tog längre tid än vi trodde att ta sig in på den brittiska marknaden, men nu har vi arbetat upp ett nätverk av bra personer i Storbritannien. Dessutom har de brittiska bolagen inte erfarenhet av att bygga fjärrvärme. FVB har därför i allt högre utsträckning blivit expertrådgivare inom systemanalyser och i mindre utsträckning gör vi energiplaner och förstudier.

Nu tar FVB ytterligare ett kliv

– Det är väldigt mycket som händer kring fjärrvärme i Storbritannien. Den brittiska regeringen gick nyligen ut med ett fjärrvärmestöd på 3 miljarder kronor, vilket är en tydlig signal om vad man vill satsa på. Det har gjort att vi nu har bildat bolaget FVB District Heating UK Ltd för att stärka vår lokala närvaro. Dessutom har vi en representant på plats som på kort varsel kan närvara på möten i Storbritannien, säger Ola Nordgren.

Erfaren personal

– Det har hela tiden varit vår långsiktiga målsättning att ha personal på plats i Storbritannien, men att vi i uppdragen ska använda personal från Sverige som har lång erfarenhet kring fjärrvärme. I slutet av året gör vi en utvärdering av vår satsning, mycket talar för att vi tar ytterligare steg i vår brittiska satsning, avslutar Ola Nordgren.

Ytterligare information: Ola Nordgren, 021-81 80 65


Liknande artiklar

Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde
FVB växer i Storbritannien