FVB planerar för underhållsstopp

FVB har fått uppdrag av Falu Energi & Vatten att ta fram arbetsplanering för underhållsstopp för rötkammare vid Främby  reningsverk.

Uppdraget består i att ta fram arbetsplanering och instruktioner för genomförandet från dag ett. Anläggningen består av två rötkammare, vid underhållsstoppet ska en rötkammare stoppas för underhåll med fortsatt full drift på den andra. Efter avslutat underhåll ska rötkammaren återstartas och motsvarande procedur utföras för den andra rötkammaren.


Liknande artiklar

FVB Sverige AB foto
Vi söker fler medarbetare
Fjärrvärmeledning flyttas från akvedukt
FVB följer upp Europas största hetvattenlager