FVB i Kanada – en otippad framgångssaga

FVBs utveckling i Kanada är en framgångssaga, men det kunde ha fått ett abrupt slut. FVB hade, i slutet av 1992, 6 av sina 7 konsulter i Kanada involverade i projektering av ett stort fjärrvärmesystem i Edmonton. Det kommunala energibolaget Edmonton Power privatiserades och den nya styrelsen, som nu dominerades av representanter från gasindustrin, beslöt att med omedelbar verkan lägga ner projektet.

– Edmonton var 10–15 år före sin tid, men trots deras beslut blev det ändå startskottet för FVBs kanadensiska verksamhet, som nu fyller 25 år, säger Richard Damecour, VD på FVB Energy Inc.

FVB hade samtidigt som Edmonton Power lade ner sitt projekt, fått två mindre projekt i Kanada – ett biobränsleeldat fjärrvärmesystem för en helt ny indianby i Oujebougamou och ett system för ett hotell och casinokomplex i Cornwall. Det ledde till att FVB kunde stanna kvar i landet, om än med något färre konsulter.

Trygg energiförsörjning

Idag står fjärrvärmen i Kanada för strax under 5 procent av landets energiförsörjning. I ett land som har väldigt gott om naturresurser – naturgas, kol, olja – liksom mycket skog, har tidigare fjärrvärmen haft svårt att konkurrera. Men ett ökat intresse för säker energiförsörjning har även ökat intresset för fjärrvärme. Även klimatfrågan har fått fler att få upp ögonen för fjärrvärme.

– Efter svåra orkaner och isstormar vill allt fler fastighetsägare och kommuner klimatsäkra sina fastigheter och där är fjärrvärme ett mycket bra alternativ, säger Richard Damecour.

Fjärrvärmen växer stadigt i landet och FVB är en viktig partner för många kommuner som satsar på såväl fjärrvärme som fjärrkyla.

– När vi startade vår verksamhet i Kanada var fjärrvärme väldigt nytt i landet och vi har varit med att bygga upp fjärrvärme i en rad kommuner och provinser. Varje provins är väldigt självständig och förutsättningar att bygga skiljer sig därför mycket åt. Det som förenar är tekniken i marken, säger Richard Damecour och fortsätter:

– Att börja bygga ut fjärrvärmen innebar till en början att vi använde mycket teknisk utrustning från Europa och det fanns en oro hos myndigheter kring kvalitetskrav och annat, vilket innebar en hel del extrajobb. De 15 första åren lärde oss väldigt mycket och när andra aktörer kom in i branschen, låg vi långt före dem i både kunskap och erfarenhet.

Allt mer fjärrvärme

Fjärrvärmen är utspridd i städer över hela landet och det är inte ovanligt med öar av fjärrvärmesystem i samma stad. Till de vanligaste kunderna hör kommunala fastigheter, universitet, militärförläggningar och kontor som ligger centralt och som erbjuder sina hyresgäster en hög standard. Förutom ett intresse för nybyggnation av fjärrvärme och fjärrkyla, finns dessutom ett allt större behov av att byta ut gamla värmesystem.

På många ställen finns det kvar gamla ångsystem, vilka konverteras till moderna fjärrvärmesystem. Det innebär att man behöver byta från ånga till hetvattensystem i produktion och distribution, men även systemen i fastigheterna behöver anpassas.

På fastighetssidan finns även, precis som i Europa, ett ökat intresse och målsättningar för nollenergibyggnader.

– En del menar att satsningarna på noll energihus skulle leda till att vi inte har något behov av fjärrvärme, men ser man till verkligheten kommer majoriteten av alla fastigheterna i Kanada att behöva ett tillskott av värme på grund av det kalla klimatet vintertid. Dessutom har vi ett stort bestånd av befintliga fastigheter som har ett högre energibehov än de nya fastigheterna, säger Richard Damecour, som ser en fortsatt tillväxt av fjärrvärmen.

Ta vara på eget bränsle

En annan trend i landet handlar om bränslet. I ett land som har så gott om naturresurser och låga elpriser har intresset att använda spill från skogen eller avfall varit väldigt litet. Istället skeppas sågspån och annat spill från skogsindustrin till länder i Europa, inte minst Sverige. Det finns också en skepsis hos många att elda biobränsle. Det gäller även avfallsförbränning. Richard Damecour tycker sig dock skönja en förändring och ett ökat intresse av att ta vara på dessa resurser även i Kanada.

FAKTA:
FVB Energy Inc har kontor i Edmonton, Ottawa, Toronto och Vancouver. Dessutom ingår det amerikanska kontoret i Minneapolis i företaget. Totalt arbetar närmare 50 personer på FVB Energy Inc och man har sedan starten haft en ständig tillväxt.


Liknande artiklar

Spill från järnsvamp ska värma Gällivare
Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde