Förtillverkad pumpstation till Stockholm

FVB har projekterat en pumpstation för fjärrkyla åt Stockholm Exergi speciellt anpassad till förtillverkning. Pumpstationen färdig-ställdes på en verkstad i Uppsala, vilket inkluderade pump, rörledningar och fasad innan den tranporterades till Gärdet i Stockholm. Konceptet med förtillverkade pumpstationer ger kostnadseffektivt montage och kort projekttid på den slutgiltiga placeringen.

Den förtillverkade pumpstationen finns numera på Gärdet i Stockholm. Illustration: Ahnborg Arkitekter AB


Liknande artiklar

FVB Sverige AB foto
Vi söker fler medarbetare
Fjärrvärmeledning flyttas från akvedukt
FVB följer upp Europas största hetvattenlager