Fjärrvärme – nyckeln för att nå klimatmål i Storbritannien

England, ligger som bekant, lite efter Sverige när det gäller utbyggnaden av fjärrvärme. Business Sweden, som driver Heat Networks i England, har i sitt senaste nyhetsbrev publicerat en sammanställning av ”Bra saker att tänka på” för städer som planerar för fjärrvärme och för att därigenom kunna bidra till de nationella klimatmålen. Dessa tänkvärda argument är framtagna av FVBs Valeria Khnykina, vid FVBs kontor i London. Valeria har gjort en sammanställning som består av åtta bra råd till de städer som funderar på att etablera ett fjärrvärmesystem i sin stad.

Engelska städer blir alltmer pressade att ta ansvar för sin andel av de nationella klimatmålen. I detta avseende är en av de största utmaningarna för lokala myndigheter att minska utsläppen av koldioxid. Här har nya fjärrvärmenät identifierats som nyckeln till att uppnå målen.

FVB har den spetskompetens som städerna behöver när det gäller att studera hur de ska gå tillväga för att införa fjärrvärme.

Det handlar bland annat om att hitta nyckelkunder i näten, vilka stora konsumenter av värme som finns, identifiera lokala värmekällor, göra mätningar av förbrukning i befintliga byggnader och se till att det byggs vattenburna system i fastigheter.

Listan kan göras lång och det handlar även om att skapa en positiv inställning till fjärrvärme och hitta samverkan i samhället för att underlätta framtida anslutningar.

Ytterligare information: Ola Nordgren, 021-81 80 65


Liknande artiklar

Spill från järnsvamp ska värma Gällivare
Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde