Europas största hetvattenlager – intervju med Stefan Winkler

Hallå där Stefan Winkler. Du arbetar just nu i ett gammalt oljebergrum i Västerås.
Vad gör du där?

– Vi förbereder saneringsarbetet i det som kommer att bli ett av Europas största hetvattenlager för fjärrvärme. Det är totalt tre bergrum på vardera 100 000 kubikmeter och de byggdes i början av 1970-talet för tjockolja till Mälarenergis kraftvärmeverk. 1985 användes den sista oljan från bergrummen och därefter har de stått tomma, men nu ska det bli till nytta i Mälarenergis fjärrvärmesystem igen. 

Hur är lagret tänkt att fungera?

– De gamla bergrummen kommer att vara fyllda med vatten som ska värmas upp av kraftvärmeverkets avfallspanna. Det kommer att ha en lagringskapacitet på cirka 13 GWh och ska användas för att optimera el- och värmeproduktionen eller som en reserv. När produktionen är billig, som exempelvis under sommaren, fyller man på lagret.

När ska lagret börja användas?

– Första delarna är beräknade att börja användas under slutet av 2022. Hela lagret ska användas runt årsskiftet 2023–2024, men innan lagret kan användas behöver det saneras från kvarvarande oljerester.

Hur vanligt är det med så här storskaliga lager? 

– Detta lager kommer att bli väldigt stort och ha en kapacitet på 300 000 kubikmeter, vilket kan jämföras med Mälarenergis nya ackumulator på cirka 27000 kubikmeter. Även i Hudiksvall används numera ett gammalt bergrum som energilager och i Helsingfors ska de inom kort börja använda bergrum för energilagring. För att det ska vara lönsamt krävs att man redan har tillgång till ett befintligt bergrum. Att spränga ett nytt är för dyrt, men å andra sidan finns det flertalet tomma bergrum i Sverige som tidigare använts till drivmedel- eller oljelager, så det talar för att vi kan få se fler sådana här lösningar framöver.

Vad är FVB:s roll i projektet?

– Vi ingår i flera delar och har bland annat deltagit i förstudien där vi utrett olika systemlösningar, gjort beräkningar
av skiktningar av vattnet och gjort simuleringar av värmeförluster i bergrummen. Just nu är jag disciplinledare för sanering, systemkonstruktionen och ventilation. Det kommer att bli rätt varmt i bergrummens serviceutrymmen med allt omkringliggande varmvatten, så vi behöver dimensionera ventilationen så att det blir rätt förutsättningar för maskiner och för personal som ska jobba där. 

Ytterligare information:
Stefan Winkler, 021-81 80 93

Fakta i korthet:
Mälarenergis energilager har en lagringskapacitet på 13 GWh, vilket är tillräckligt för att förse västeråsarna med fjärrvärme under 2-4 veckor beroende på utetemperatur. 


Liknande artiklar

Spill från järnsvamp ska värma Gällivare
Fjärrvärmekurs
Nya fjärrvärmekurser 2024
Vätgas AI-bild
Vätgas – FVBs nya utvecklingsområde